23. září 2016

Orientační běh žáků domova mládeže

Tak zase se to povedlo, i počasí nám přálo! Ano, řeč je o orientačním běhu v lese na Studánce. Běh se konal dne 21. 9. 2016 v odpoledních hodinách a byla to akce domova mládeže. Vychovatelé M. Růžička a E. Šmidt připravili pro závodníky trasu s odkazy pro práci s buzolou na jednotlivých zastaveních v lese směrem na Krásnou Lípu. Již několik let patří tato akce u žáků k nejoblíbenějším, a tak tomu bylo i letos. Na závod se dostavili v hojném počtu žáci, kteří si chtěli vyzkoušet své schopnosti a dovednost, jak se dokáží orientovat v neznámém terénu.21. září 2016

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost putuje do Šluknovského výběžku

Školy vždy bývaly střediskem vědění, kultury a společenského života. V současné době a daných ekonomických podmínkách není snadné se této úlohy zhostit. Proto nás těší, že VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf v letošním roce získala „Cenu ÚK za společenskou odpovědnost“ v kategorii Veřejný sektor – ostatní. Utkala se nejen s neziskovými organizacemi, ale i městy a obcemi. Naše škola byla nejvýše hodnocena v oblasti výchovy mladé generace k zodpovědnému způsobu života, podpoře aktivity a vzdělávání seniorů, v péči o spokojenost zaměstnanců i dalších oblastech.19. září 2016


17. září 2016

Studium pedagogiky opět přivítá zájemce

Zařízení pro DVPP při VOŠ a SŠ Varnsdorf zahájí kurz studia pedagogiky podle Zákona 563/2004 Sb., §22, odst. 1a), které je určeno pro učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy, učitele odborného výcviku střední školy, učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii a didaktiku.

 14. září 2016

Grafický design vystavuje na Hrádku

Výstava „Hedvábnou stezkou“ prezentuje práce žáků 1. ročníku čtyřletého oboru Grafický design. V rámci žákovského projektu dekorovali žáci hedvábí rozmanitými technikami a při své tvorbě se nechali inspirovat přírodou a svým okolím. Na výsledném počinu se velkou měrou odrazilo i pocitové rozpoložení samotných autorů jednotlivých děl. Součástí výstavy jsou také ukázky malby na dřevo, prořezávaná keramika a modelování z hlíny.

Všechny aktuality  Aktuality VOŠ  Aktuality SŠ  Aktuality DM