21. února 2020

NOVÁ CESTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY VE VARNSDORFU

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo od 1. září 2020 akreditaci již v pořadí desátému vzdělávacímu programu naší vyšší odborné škole. Jedná se o Produktový design (kód: 82-41-N/21) pod oborem vzdělání Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (kód: 82-41-N/..). Jak název oboru naznačuje, jedná se o umělecký obor s denní i dálkovou formou vzdělávání. Zaměření vzdělávacího programu je: 1) Grafický design; 2) Průmyslový design; 3) Design světelných objektů.13. února 2020


13. února 2020

Okresní kolo olympiády v angličtině

Úspěch v okresním kole Olympiády v angličtině

V úterý 11. února se dva studenti naší školy, Maxmilián Dao a Lucie Uřídilová, utkali s reprezentanty jiných středních odborných škol z děčínského regionu v okresním kole Olympiády v angličtině. Soutěž byla postavena na úrovni jazyka C1 (pozn. dvě úrovně nad maturitní) a skládala se z písemné a ústní části. Lucie Uřídilová ze 3. ročníku oboru Grafický design vybojovala báječné 3. místo!

Oběma žákům děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme!

 

Mgr. Petráčková Kristina

 

 31. ledna 2020

Naše škola absolvovala dozorový audit ČNS EN ISO 9001:2016

Koncem ledna naše škola absolvovala dozorový audit, který se týkal ČNS EN ISO 9001:2016. Škola opětovně obhájila získaný certifikát kvality a už se chystá na recertifikaci, která proběhne v lednu 2021.

Obhajoba certifikátu kvality je týmovou prací, a proto chci touto cestou poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníků školy, kteří se na tomto úspěchu svou odpovědnou prací podíleli.27. ledna 2020

Studenti se zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Best in English 2019

 

Tradičně jako každý rok se i naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže v anglickém jazyce Best in English 2019. Jedná se o jednu z nejprestižnějších mezinárodních soutěží, která probíhá v jeden časový okamžik pro všechny zúčastněné státy. Každý žák prochází testem na svém počítači a plní úkoly v oblasti poslechu, čtení a jazykové kompetence na velmi vysoké úrovni daného jazyka.

Všechny aktuality  Aktuality VOŠ  Aktuality SŠ  Aktuality DM