20. února 2017

Rozvíjíme u žáků podnikatelské dovednosti

Žáci naší školy zakládají dvě fiktivní firmy, které jsou součástí Centra fiktivních firem vedeným pod Národním ústavem pro vzdělávání v Praze. Jednou z nich je fiktivní firma Regio, s.r.o., která se zabývá prodejem regionálních výrobků. Další je fiktivní firma MediaGuru, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je reklamní činnost a marketing. Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost.5. února 2017

Přijímačky nanečisto

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace pořádá

25. února od 9.00 do 12.00 přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.5. února 2017

Jednotlivá maturitní profilová zkouška

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf nabízí nově od letošního školního roku možnost získání jednotlivé maturitní profilové zkoušky. Tato jednotlivá zkouška je zkouškou konanou v rámci dalšího vzdělávání a jako taková tedy není určena studujícím žákům středních škol. Podmínkou pro její absolvování je, že uchazeč nesmí být žákem střední školy a musí mít dosažen alespoň základní stupeň vzdělání. Vykonání zkoušky nemá cokoli společného s dosažením stupně vzdělání, úspěšný absolvent jednotlivé zkoušky si rozšíří kvalifikaci o danou odbornost.3. února 2017

Burza absolventů technických oborů

Předposlední lednový den se v budově VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf v ulici Karolíny Světlé uskutečnila Burza absolventů technických oborů. Pozvání přijali zástupci firem i organizací z Ústeckého i Libereckého kraje. Tato akce je již třetím rokem lákadlem zaměstnavatelů technických firem, kteří si vybírají kvalifikované pracovníky z řad budoucích vyučených žáků i maturantů. Cílem akce je zprostředkovat budoucím absolventům školy kontakt na samotné zaměstnavatele v regionu a představit jim možnosti práce dle jejich zaměření.2. února 2017
Všechny aktuality  Aktuality VOŠ  Aktuality SŠ  Aktuality DM