9. dubna 2019

Aleš Racek z VOŠ a SŠ Varnsdorf vyhrál olympiádu NEISSE–ELEKTRO 2019

Mezinárodní olympiáda v elektrotechnice NEISSE - ELEKTRO se v našem euroregionu již stala tradicí. Každý rok se na půdě vysoké školy v Žitavě schází studenti středních škol euroregionu, kteří soutěží ve znalostech elektrotechniky. Soutěže se zúčastňují týmy z Polska, Německa a Čech. Každý národní tým může mít maximálně 20 soutěžících. Letos v sobotu 6. dubna 2019 se konal již 25. ročník. České družstvo bylo složeno z žáků škol z Liberce, Děčína a z Varnsdorfu. Zkouška se skládala z klauzury, která trvala 90 minut. Žáci řešili 5 úloh ze základů elektrotechniky. Český tým obsadil celkově 1.1. dubna 2019

Bezpečáci z Varnsdorfu - kurz přežití

Ve dnech 21. - 22. března 2019 absolvovali žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnosti kurz přežití. Jednalo se o fyzicky i psychicky velmi náročnou akci. Jejich základním úkolem byl přesun členitým terénem do cca 20km vzdáleného stanoviště. Každý účastník si musel nést veškeré vybavení i potraviny pro dvoudenní pobyt v přírodě. Během přesunu žáci aplikovali     v praxi základní znalosti z výuky topografie. Orientace probíhala pouze dle mapy,  kompasu a přírodních podmínek. Na určeném stanovišti si všichni museli vybudovat tábor pro přenocování. Zajištění ohně a příprava stravy probíhaly v rámci výcviku. V areálu Lesního divadla byl připraven náročný záchranářský kurz, který organizačně i materiálně zajišťovali příslušníci Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Ústeckého kraje, pod vedením ppor. Bc. Krajčoviče. 26. března 2019

Republiková finále řemeslných soutěží opět s naší účastí

Ve dnech 12. – 14. března 2019 se v Brně v rámci celorepublikového projektu České ručičky pod garancí cechu KOVO ČR  uskutečnilo celostátní kolo prestižní soutěže s názvem KOVO Junior 2019 – Mechanik seřizovač. Brněnského finále se zúčastnilo 15 žáků z 8 krajů ČR. Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části měli soutěžící naprogramovat a vyrobit strojní součásti dle technické dokumentace. V druhé části pak prokazovali své vědomosti a dovednosti z praktického měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů.25. března 2019

Gastronomická soutěž SRDCE NA TALÍŘI 2019

Ve středu dvacátého března se naši žáci oboru Stravovací a ubytovací služby, vzdělání kategorie ,,E‘‘, zúčastnili gastronomické soutěže „SRDCE NA TALÍŘI“. Soutěž pořádala SOŠ a SOU v Městci Králové. Jednalo se o VI. ročník. Soutěž je určena žákům učebních oborů kuchařské práce, stravovací a ubytovací služby a cukrářské práce. Každoročním hlavním hostem soutěže je známá herečka a moderátorka Markéta Hrubešová.19. března 2019
Všechny aktuality  Aktuality VOŠ  Aktuality SŠ  Aktuality DM