18. října 2014

Mezinárodní setkání mládeže - "EuroTenderPoints" Magdeburk

V době od 6. do 16. října 2014 probíhá v rámci naší mezinárodní spolupráce jedenáctidenní mezinárodní setkání mládeže v Německém Magdeburku (SRN - Sachsen-Anhalt). Tohoto sektání mládeže se účastní 11 žáků VOŠ a SŠ, Varnsdorf, p.o. s pedagogickým doprovodem. Setkání se účastní zástupci Německa a České Republiky, Polska a Rumunska.15. října 2014


10. října 2014

Orientační běh a jiné aktivity domova mládeže

A je to tady, už to zase všechno začalo, myslím tím školní rok a kolotoč všedních událostí žáků, studentů i nás pedagogů. Opět to budou radosti, ale samozřejmě i starosti, které budeme celý školní rok společně se žáky a studenty sdílet. Tak jako každý začátek školního roku bývá hektický, tak ani ten letošní nebyl výjimkou a tempo, ve kterém začal, bylo přímo dech beroucí. Prváci se zabydlují jak v domově mládeže, tak se musí sžít se vším novým, co jim přinesla změna v jejich životě. Tou změnou samozřejmě myslím studium na naší škole.1. října 2014

8. Mezinárodní finále soutěže Jugend debattiert international ve Varšavě

V době od 13. do 18. října se ve Varšavě sejde 16 nejlepších debatantů a vítězů republikových kol z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Ruska a Ukrajiny, aby ve finálové debatě 17.10. rozhodli o mezinárodním vítězi projektu Jugend debattiert international / Mezinárodní debaty mládeže za rok 2014. 

 

Soutěž se koná v německém jazyce. Letošní téma finálové debaty zní „Mají být zakázány extremistické strany?15. září 2014


1. září 2014

Brožura vzdělávací nabídky školy

VOŠ a SŠ Varnsdorf patří mezi jednu z největších škol v České republice. Tomuto odpovídá kvalitní personální i materiální vybavení školy. Škola nabízí ucelený systém vzdělávání, umožňující absolvovat středoškolské a vyšší odborné studium v jednom vzdělávacím zařízení. V rámci školy lze dosáhnout různých úrovní vzdělání, tzn. středního s výučním listem, středního s maturitní zkouškou a vyššího odborného zakončeného absolutoriem a získáním titulu DiS. - "diplomovaný specialista".30. června 2014

Soutěž o nejlepší marketingovou strategii

Ve dnech 16. - 20. června 2014 se na Středisku oborů služeb a cestovního ruchu při Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf, p. o. v rámci projektu Marketing je kamarád, CZ.1.07/1.1.34/02.0050, konala soutěž o nejlepší marketingovou strategii pod názvem "Vzdělávací středisko dnes pro nás - zítra i pro Vás." Zde si můžete prohlédnout ukázky hotových soutěžních video spotů.30. června 2014

Intermezzo z Rhodosu

Učitelé i žáci Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf, p. o. se vracejí do školních učeben, aby zahájili nový školní rok. Někteří žáci oborů Hotelnictví a Cestovní ruch si však prázdniny ještě o měsíc prodlouží, neboť se až do konce měsíce září účastní čtyřměsíční pracovní stáže na ostrově Rhodos.26. června 2014

WORKSHOP pro žáky ZŠ a ZUŠ

Ve dnech 20. – 22. 6. 2014 se konal na naší škole WORKSHOP pro žáky ZŠ a ZUŠ. Smyslem bylo přiblížit a seznámit děti s prostředím školy a okolí. Třídenní program byl naplněn výtvarnými, sportovními a turistickými aktivitami.25. června 2014

Studenti na návštěvě Senátu

Na pozvání senátora Jaroslava Sykáčka navštívila koncem školního roku skupina studentů Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf sídlo Senátu Parlamentu ČR. Studenti měli možnost navštívit nejvýznamnější prostory Valdštejnského paláce (sídlo Senátu) a díky poutavému výkladu průvodkyně se seznámit s historií tohoto významného objektu i s jeho současným využitím.

Stránky