24. listopadu 2020

Naši žáci vyrobili plně funkční CNC stroj - "Dobrá škola - Moderní škola 4.0"

Letos se naše škola opět zapojila do krajské soutěže „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“. Naši žáci obsadili krásné čtvrté místo s vlastním CNC strojem pro gravírování a řezání skla se třemi řízenými osami. Tématem pro tento rok bylo strojírenství. Tým složený z žáků naší školy a žáků ze ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf, se scházel celý rok prakticky každý týden. Samostatně vypracovali téměř 100 technických výkresů a 3D modelů včetně kompletního virtuálního modelu stroje a příslušenství. Dále pak s pomocí pedagogů veškeré navržené díly vyrobili a z nich sestavili plně funkční stroj.11. listopadu 2020

Nepropásněte termín přihlášky na umělecké obory

I v tomto školním roce, který probíhá za ztížených podmínek, se budou muset žáci devátých tříd rozhodovat, kam povedou jejich kroky po základní škole. Při volbě hraje jistě důležitou roli, jaké má budoucí uchazeč zájmy a jaké má představy o naplnění životních cílů. Někdo chce být lékařem, technikem, nebo je umělecky založen. Pro posledně uvedenou skupinu se právě nachyluje čas pro podání přihlášky ke studiu uměleckých oborů. Přihláška musí být podána do 30. listopadu 2020.5. října 2020


27. srpna 2020

Zahájení nového školního roku 1.9.2020

Z důvodu bezpečnosti jak studentů tak rodičů jsme se rozhodli, že do budov naší školy mohou pouze studenti bez doprovodu zákonných zástupců, či prarodičů, děkujeme za pochopení.14. července 2020

STŘEDOŠKOLSKÝ KAMPUS VARNSDORF

V těchto dnech probíhají konečné úpravy na studii nového středoškolského kampusu Varnsdorf, kterou pro Ústecký kraj zpracovala Ing. arch. Lenka Rohne z projekční kanceláře Jiřího Cobla ProProjekt. Po odevzdání by Ústecký kraj měl vypsat soutěž na výběr projekční kanceláře, či architekta, který vypracuje projektovou dokumentaci. Po té bude záležet na krajských zastupitelích, zda dají projektu zelenou a začne se stavět.  Duchovním otcem myšlenky kampusu je krajský radní Petr Šmíd, který je zároveň občanem města Varnsdorf.11. června 2020

Krajští radní jednali ve Varnsdorfu o středoškolském kampusu

O připravované rekonstrukci Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu jsme informovali již několikrát. V minulých měsících proběhlo hned několik jednání, které posouvají tento projekt blíže k realizaci. V současné době téměř vrcholí práce na studii proveditelnosti výstavby nového středoškolského kampusu ve Varnsdorfu, která zahrnuje nejen kompletní rekonstrukci vnitřních prostor školy a školní kuchyně s jídelnou v budově Mariánská 1100, ale i výstavbu nového moderního domova mládeže a sportovní haly.11. května 2020

Studenti se vrací do školních lavic

V souladu s harmonogramem uvolňování karanténních opatření se naši studenti ode dnešního dne mohli vrátit do školních lavic. Jedná se především o závěrečné ročníky. „Dnes jsme zahájili konzultace určené pro závěrečné ročníky. Z celkového počtu cca 200  žáků se nedostavilo pouze patnáct“, uvedl ředitel školy Petr Kotulič. Učebny i všechna pracoviště školy se vybavili dle příslušných nařízení a pravidelně jsou desinfikovány plochy, které se často používají.5. května 2020

Informace k organizaci přípravy žáků a studentů vycházejících ročníků k závěrečným zkouškám, maturitním zkouškám a k absolutoriím od 11. 5. 2020

V souladu s rozhodnutím vlády ČR a MŠMT připravila škola k zabezpečení úspěšného zvládnutí závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií prezenční konzultace. Konzultace budou zahájeny 11. 5. 2020 na jednotlivých odloučených pracovištích. Rozvrhy konzultací pro ZZ a MZ naleznete na následujících odkazech:23. dubna 2020

Obědy pro veřejnost

Vážení externí strávníci,

rádi bychom zjistili, zda byste měli od 4.5.2020 zájem o obědy z naší jídelny na Bratislavské v jednorázových boxech.  Vzhledem k nastalé situaci nemůžeme vydat oběd do vašich jídlonosičů, ale pouze do jednorázových obalů s výdejem u zadní části vchodu do kuchyně.

Cena oběda od 1.5.2020 je 80,-- Kč + 6,-- Kč za box na polévku s víčkem a termoboxem na hlavní jídlo.  V případě zájmu kontaktujte paní Kvapilovou na tel. 412 354 779, nebo napište email jidelna@skolavdf.cz

 

 23. dubna 2020

Studium speciální pedagogiky

Studium speciální pedagogiky plánujme na přelomu října a listopadu, přihlášky však můžete podávat již dnes. Více informací v přiloženém letáku.