Volby do školské rady

pdf Výsledky voleb do školské rady - 2. kolo, opakovaná výzva pro zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a studenty

pdf Výsledky voleb do školské rady

pdfSeznam kandidátů do školské rady

pdfOznámení o zahájení volby členů školské rady školy

pdfVolební lístek (zástupce pedagogů)

pdfVolební lístek (zástupce zletilých žáků a rodičů)


Organizace studia na VOŠ

Organizace studia na VOŠ 2016/2017 - zahájení, zimní a letní období pro jednotlivé ročníky, praxe, absolutoria, rozpisy konzultací pro dálkovou formu studia 

Platby na VOŠ

platby na VOŠ 2016/2017 - zde naleznete veškeré pokyny k platbám (školné, obědy, čipy...) a účet školy

Kontakty na vyučující VOŠ 2016/2017

Emaily na vyučující VOŠ v zimním období 2016/2017

Emaily na vyučující VOŠ v letním období 2016/2017

Dokumenty školy

Důležité dokumenty, formuláře, žádosti...

ÚŘEDNÍ HODINY NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ PRO STUDENTY

Pondělí 9:00 - 11:30 hod.
Úterý neúřední den
Středa 9:00 - 11:30 - 13:00 - 14:00
Čtvrtek 9:00 - 11:30 - 13:00 - 17:00 (jen pro studenty dálkového studia)
Pátek neúřední den

paní Nagyová, tel: 412 315 011, M: 778 538 686; email: jitka.nagyova@skolavdf.cz

 Rozvrhy VOŠ - platné od 13. 2. 2017 (letní období)

VS2 - Veřejnosprávní činnosti denní forma vzdělávání - souvislá půlroční praxe
VT2A - Informační technologie denní forma vzdělávání - souvislá půlroční praxe 
VS2B - Veřejnosprávní činnosti dálková forma vzdělávání - souvislá půlroční praxe
VS2C - Veřejnosprávní činnosti dálková forma vzdělávání - souvislá půlroční praxe
VT2B - Informační technologie dálková forma vzdělávání - souvislá půlroční praxe

Rozvrhy VOŠ platné od 13. 2. 2017

nová studijní skupina VSE1 - vznikla sloučením VS1C a VT1B

VSČ = Veřejnosprávní činnosti, ICT = Informační technologie, VPE = Výroba, přenos a užití elektrické energie

Studijní obory zůstaly zachovány a mají svůj rozvrh

ZMĚNY U STUDIJNÍCH SKUPIN VS1, VS3, VCR1, VCR3, VSE1

← ...stahujte!!!