ÚŘEDNÍ HODINY NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ VOŠ V ČERVENCI A SRPNU 2017

10. – 14. července 2017

7:00 – 13:00 hod.

31. července – 4. srpna 2017

7:00 – 13:00 hod.

14., 15. a od 21. do 31. srpna 2017

7:00 – 13:00 hod.

Jitka Nagyová, tel: 412 315 011, mobil: 778 538 686


email: jitka.nagyova@skolavdf.cz


Organizace studia na VOŠ

Organizace studia na VOŠ 2017/2018 (připravuje se) - zahájení, zimní a letní období pro jednotlivé ročníky, praxe, absolutoria, rozpisy konzultací pro dálkovou formu studia 

Platby na VOŠ

platby na a zahájení VOŠ 2017/2018 - zde naleznete veškeré pokyny k platbám (školné, obědy, čipy...) a účet školy

Kontakty na vyučující VOŠ 2016/2017

Emaily na vyučující VOŠ v zimním období 2016/2017

Emaily na vyučující VOŠ v letním období 2016/2017

Dokumenty školy

Důležité dokumenty, formuláře, žádosti...

ÚŘEDNÍ HODINY NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ PRO STUDENTY

Pondělí 9:00 - 11:30 hod.
Úterý neúřední den
Středa 9:00 - 11:30 - 13:00 - 14:00
Čtvrtek 9:00 - 11:30 - 13:00 - 17:00 (jen pro studenty dálkového studia)
Pátek neúřední den

paní Nagyová, tel: 412 315 011, M: 778 538 686; email: jitka.nagyova@skolavdf.cz