Ve Varnsdorfu v budově na Mariánské nabízí místní SPŠ obor Informační technologie. Žáci se zde setkávají v tomto maturitním oboru po dobu čtyř let s velmi zajímavými tématy. Od základní práce se softwarem a hardwarem se učí a řeší problémy počítačových sítí, navrhují a implementují databáze, rozumí šifrování a kódování, jsou architekty webových aplikací a již od prvního ročníku se učí programování. Během čtyř let se tedy setkají a naučí mnoho technologií a jazyků, kde příkladem je nesmrtelný jazyk C, poté třeba Javu, ohledně webů pak HTML, CSS, JS a PHP a komunikovat budou s databázemi pomocí jazyka SQL. Nováčci v oboru se pak nemusí bát, protože v prvním ročníku se vše vysvětluje od základů.

V březnu tohoto roku, jako každý rok, se konalo okresní kolo soutěže v programování a naši žáci se opět účastnili. Jako minulý rok i letos toto kolo soutěže probíhalo na naší škole v našich laboratořích výpočetní techniky. Žáci soutěžili jak v kategorii tvorby webů, tak v kategorii programování. „Webaři“ měli za úkol vytvořit webovou stránku dle předlohy, která obsahovala mimo jiné různé animace, parallax efekt, přizpůsobovala se velikosti prohlížeče. Programátoři měli za úkol vytvořit malou dvourozměrnou hru, která se skládala z několika dílčích úloh. Příkladem bylo generování herní mapy s testem dosažitelnosti konce a ukládáním do souborů, manuální průchod mapou a vyhýbání se překážkám, umělé inteligenci atp.

Naši studenti v této soutěži nebyli jen do počtu, nýbrž se jim povedlo vytvořit pěkné práce, což jim zajistilo i pěkná výsledná umístění. U tvorby webů se Robert Glogowski (4. IT) umístil na prvním místě a Václav Hodboď (2. IT) na třetím místě. V kategorii Programování se pak Ondřej Machač umístil druhý. Další naši programátoři Vojtěch Zahradník a Martin Petr pak byli v těsném závěsu za prvními třemi. Některým nadšeným studentům se zadání líbilo natolik, že si hru sami ještě po soutěži dodělávají a vylepšují tak, aby se z ní stala skutečná a zábavná hra. Je namístě říci, že soutěžemi v programování to nekončí a někteří naši úspěšní absolventi pokračují na studiích na vysokých školách či získávají zaměstnání v zajímavých společnostech, jako je například Seznam nebo Heureka.