K řádným absolutoriím 2017 přistoupilo 59 studentů/studentek v denní i dálkové formě studia těchto vzdělávacích programů:

 


Kód

Název VP

Forma studia


Počty

68-43-N/04

Veřejnosprávní činnosti

denní


10

68-43-N/04

Veřejnosprávní činnosti

dálková


22

68-42-N/08

Bezpečnostně právní činnosti

denní


7

65-43-N/01

Cestovní ruch

denní


11

23-41-N/08

Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií

denní


9

 

 

 

 

 

 

 

Celková atmosféra absolutorií i výsledky se dají, jak jinak, než ohodnotit na výbornou.
Graf znázorňuje výsledky.

Vzkazy od studentů na facebooku vyjadřují atmosféru. Pro ukázku jeden a ostatní i z minulých let si můžete přečíst a prohlédnou naší fotogalerii plnou emocí a dojmů z absolutorií
i tříletého studia na VOŠ Varnsdorf na odkaze https://www.facebook.com/voskavdf/.

Jeden vzkaz od absolventky Lenky Režné, za pár dnů již DiS.:
Úžasná škola, která vás posune dál. Místo kde si ani nepřipadáte jako ve škole, ale přitom si odnesete to, co bylo cílem. Úžasný učitelský kolektiv je opravdu jako "rodina", která vás podpoří a pomůže.
Respektující přístup k dálkovému studiu. Děkuji za vstřícnost všem na VOŠ a přeji hodně studentů a další rozvoj v budoucnu smiley

Děkujeme a přejeme všem našim absolventům úspěchy v osobním i pracovním životě.

Zdeňka Vajsová za celý pedagogický sbor VOŠ