Členové školské rady 2017 - 2020
  jméno, příjmení pracovní pozice zastupuje
1 Ing. Stanislav Horáček  starosta města Varnsdorf zřizovatele ÚK
2 Eva Zavrtálková důchodkyně zřizovatele ÚK
3 Ing. Ladislav Kučera ZŘ pro ekonomickou a personální činnost EOA Děčín zřizovatele ÚK
4 Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová pedagog školy pedagogy VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
5 Ing. Bc. Petr Kotulič pedagog školy pedagogy VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
6 Mgr. Lenka Jonová pedagog školy pedagogy VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
7 Leona Jahnová studentka VOŠ studenty, žáky VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
8 Miroslava Šimková studentka VOŠ studenty, žáky VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
9 Barbora Schmidtová studentka VOŠ studenty, žáky VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

 

Jednací řád

pdfJednací řád ze dne 12. 1. 2017  přijat na ustavující schůzi
pdfJednací řád ze dne 20. 9. 2017 upravený o doplňky a odsouhlasený

Zápisy z jednání

Jednání školské rady jsou neveřejná, mohou být pozvaní hosté, ale neúčastní se hlasování.
Zápisy jsou veřejné a musí být zaslány zřizovateli a řediteli školy v elektronické podobě.

pdf1. jednání školské rady dne 12. 1. 2017
pdf2. jednání školské rady dne 6. 3. 2017
pdf3. jenání mimořádné školské rady dne 20. 9. 2017