V letošním roce pořádala naše škola již druhý ročník projektových dnů Život včel ve městě, který byl podpořen dotačním programem města Varnsdorf 2019. Po loňském úspěchu této akce a po velmi kladném ohlasu mezi dětmi a učiteli jsme se rozhodli setkat se opět s našimi nejmladšími a jejich pedagogy. Cílem bylo přijatelnou formou (vzhledem k věku) seznámit děti s životem včel, se základními zásadami chovu a v neposlední řadě u nich prohloubit kladný vztah k životnímu prostředí a městu, ve kterém vyrůstají. Akce se zúčastnily děti z místních mateřských škol, dále žáci prvních tříd základních škol. Stejně jako vloni byl připraven velmi pěkný výklad o životě a chovu včel v podání Ing. Miroslava Vencla, který na naší škole mimo jiné učí i předmět Základy včelaření.  Děti tvořily ve výtvarných dílnách, prohlédly si výstavu včelařských pomůcek, ochutnávaly med a v neposlední řadě bylo připraveno bohaté medové občerstvení.  Doufám, že Život včel ve městě se bude těšit oblibě i v dalších letech a přinese pěkné zážitky.

Mgr. Kateřina Kovářová