Ve školním roce 2018 / 2019 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf vyhlásila výtvarnou soutěž na téma „Život včel ve městě“. Soutěž navazovala na projekt s totožným názvem, který se uskutečnil v září roku 2018, a byl podpořen dotačním programem města Varnsdorf. Díky projektu se děti z varnsdorfských škol mohly seznámit s životem a chovem včel. Výtvarná soutěž byla dovršením projektu. Do soutěže se zapojila MŠ Zahrádka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Stonožka, dále ZŠ Východní, ZŠ a MŠ Bratislavská a ZŠ Varnsdorf náměstí E. Beneše. V lednu 2019 byly vyhlášeny výsledky. Dětem předaly diplomy a odměny dvě včeličky, které se nebály v mrazu rozletět se do jednotlivých škol a děti odměnit. Výtvarná díla jsou nyní vystavena v Městské knihovně Varnsdorf. Tímto bych ráda poděkovala všem dětem a paním učitelkám za nádherné práce, ředitelce MK Varnsdorf paní Ing. Iloně Martinovské za umožnění vystavení všech prací a v neposlední řadě městu Varnsdorf, díky jeho podpoře mohl celý projekt vzniknout.

Mgr. Kateřina Kovářová

Obsáhlou fotogalerii naleznete zde.