Profilace: NC a CNC obráběcí stroje, CAD / CAM systémy

Kód oboru: 23-45-L/001

Délka studia: 4 roky - denní studium

Základní podmínky pro přijetí:

Ukončení studia a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis oboru

 • ukončení povinné školní docházky,
 • nadprůměrný prospěch,
 • předpoklady ke studiu,
 • zdravotní způsobilost
 • Seřizování, řízení, údržba a obsluha všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, linek a jejich příslušenství. Kontrola a měření obrobků, seřizování pracovních nástrojů, tvorba technologických postupů a následné zhotovování programů, jejich ladění a výroba dílců.

  Možnosti dalšího studia

  Vysoká škola technického typu (Technická univerzita Liberec, ČVUT Praha,...)

  Poznámky k oboru

  • možnost získání stipendia i dalších finančních výhod po celou dobu studia a okamžité pracovní uplatnění po studiu - viz Nabídka firmy TOS Varnsdorf, a.s.
  • odborný výcvik ve 4. ročníku na vybraných pracovištích firmy TOS Varnsdorf
  • finanční podíl na vykonané produktivní práci (zakázková výroba)

  Učební plán

    1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem za studium
  Český jazyk 1 1 1,5 2 5,5
  Cizí jazyk 3 3 3 3 12
  Občanská nauka   1 1 1 3
  Dějepis 2       2
  Fyzika 1 1 1 1 4
  Chemie 1       1
  Biologie a ekologie 1       1
  Matematika 3 3 3 3 12
  Literatura a umění 1 1 1,5 2 5,5
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Informační a kom. tech. 2 2 2   6
  Ekonomika     1 2 3
  Odborná praxe   2 týdny 2 týdny    
  Technická dokumentace 2 1,5     3,5
  Technické materiály 2       2
  Strojní součásti 2   1   3
  Kontrola a měření       1,5 1,5
  CAD systémy   2 2 2 6
  Programování NC strojů   2 2   4
  Technologická cvičení       2 2
  Strojírenská metalurgie 2       2
  Výrobní stroje a linky 2 1,5     3,5
  Technologie   2 2 3 7
  Odborný výcvik 6 10,5 10,5 8 35
  Celkem za týden 33 33,5 33,5 32,5 132,5