Kód oboru: 26-41-N/04
Délka studia: 3 roky
Forma vzdělávání: dálková
Způsob ukončení studia: absolutorium
Školné: 3000 Kč / rok

 

Základní podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu je nutné, aby uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnil podmínky přijímacího řízení a doložil potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení se uskuteční formou motivační pohovoru (zjištění zájmu a znalostí uchazeče o studium ve vybraném vzdělávacím programu a jeho představy o profesní dráze).

 

Odborné kompetence absolventa

Po ukončení studia je absolvent schopen:

 • orientovat se v technické dokumentaci a normách
 • zpracovávat a vydávat elektrotechnickou dokumentaci
 • vyhodnocovat ekonomickou efektivnost investic a projektů
 • kontrolovat investiční dodávky
 • realizovat výběrová řízení pro dodavatele investic
 • provádět elektrotechnická měření
 • provádět zkoušky jakosti a kvality
 • provádět kontrolu dodržování technologických postupů
 • sestavovat plány elektrotechnické výroby
 • koordinovat výrobní činnosti v elektrotechnické výrobě

Po ukončení studia absolvent dovede:

 • zpracovávat projektovou dokumentaci náročných staveb a zařízení
 • zpracovávat technologickou dokumentaci
 • provádět výpočty zařízení
 • provádět dozor ve fázi realizaci projektu
 • zpracovávat plány řízení jakosti
 • sestavovat komplexní technologické postupy
 • vést provozní dokumentaci v elektrotechnické výrobě

 

Uplatnění absolventa

Po ukončení studia se absolvent uplatní např. jako:

 • samostatný elektrotechnik dispečer
 • samostatný elektrotechnik investic
 • samostatný elektrotechnik kontrolor jakosti
 • samostatný elektrotechnik manažer provozu
 • samostatný elektrotechnik mistr
 • samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
 • samostatný elektrotechnik projektant
 • samostatný elektrotechnik technický manažer provozu
 • samostatný elektrotechnik technolog
 • samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
Soubor KONKRETIZOVANÝ UČEBNÍ PLÁN - VPE - dálkové29.98 KB