Obor vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie

Vzdělávací program: Informační technologie

Zaměření: počítačové sítě; multimédia

Školné: 3 000 Kč / rok

Kód vzdělávacího programu: 26-47-N/04

Délka a forma vzdělávání: 3 roky – denní i dálková

Dosažený stupeň vzdělávání: ukončeno titulem diplomovaný specialista (DiS.) – psáno za příjmením

Podmínky přijímacího řízení: splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost. Uchazeči budou přijati na základě podmínek přijímacího řízení v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru.

Popis vzdělávacího programu: Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky
v oblasti informačních technologií, kteří se uplatní jako technici, manažeři, výzkumní a vývojoví pracovníci, kontroloři, konstruktéři a technologové.

Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto oboru bez ohledu na obor předchozího studia.

Uplatnění: Správce databází, návrhář databází, návrhář softwaru, samostatný programátor, samostatný správce aplikací, samostatný technik IT, správce operačních systémů a sítí, webdesigner, technik multimediální zařízení