Kód oboru: 26-47-N/08
Délka studia: 3 roky
Forma vzdělávání: denní, dálková
Školné: 3000 Kč / rok

Zaměření:

 • elektrotechnika
 • strojírenství

Způsob ukončení studia: absolutorium

 

Základní podmínky pro přijetí:

Pro přijetí ke studiu je nutné, aby uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnil podmínky přijímacího řízení a doložil potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení se uskuteční formou motivační pohovoru (zjištění zájmu a znalostí uchazeče o studium ve vybraném vzdělávacím programu a jeho představy o profesní dráze).

 

Odborné kompetence absolventa

Po ukončení studia je absolvent schopen:

 • orientovat se v elektrotechnické dokumentaci a normách
 • orientovat se ve strojírenské dokumentaci a normách
 • zpracovávat a vydávat dokumentaci

Po ukončení studia absolvent dovede:

 • zpracovávat projektovou dokumentaci elektrotechnických zařízení
 • zpracovávat projektovou dokumentaci strojírenských zařízení
 • zpracovávat technologickou dokumentaci
 • provádět výpočty zařízení
 • provádět dozor ve fázi realizace projektu
 • sestavovat komplexní technologické postupy
 • vést provozní dokumentaci v elektrotechnické výrobě
 • vést provozní dokumentaci v strojírenské výrobě

 

Uplatnění absolventa

Po ukončení studia se absolvent uplatní např. jako:

 • samostatný elektrotechnik dispečer
 • samostatný elektrotechnik investic
 • samostatný elektrotechnik manažer provozu
 • samostatný elektrotechnik konstruktér
 • samostatný elektrotechnik mistr
 • samostatný elektrotechnik projektant
 • samostatný elektrotechnik technický manažer provozu
 • samostatný elektrotechnik technolog
 • samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
 • samostatný strojírenský technik dispečer
 • samostatný strojírenský technik investic a engineeringu
 • samostatný strojírenský technik konstruktér
 • samostatný strojírenský technik manažer provozu
 • samostatný strojírenský technik projektant
 • samostatný strojírenský technik technický manažer provozu
 • samostatný strojírenský technik technolog
 • samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník