Kód oboru: 41-52-E/01

Zaměření: Zahradník - sadař

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • pro chlapce i dívky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pro žáky ze ZŠ – z nižších tříd
  • dobrý zdravotní stav

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Žák během studia získá znalosti a dovednosti týkající se materiálů používaných v oblasti zahradnictví i základních pěstitelských technologií. Dovede obsluhovat zahradnické stroje a zařízení. Naučí se rozmnožovat, pěstovat a ošetřovat jednotlivé druhy rostlin, taktéž sklízet, třídit a expedovat květiny, zeleninu a ovoce. Osvojí si pozitivní vztah k životnímu prostředí vedoucí k jeho ochraně.

Odborný výcvik je prováděn na školních pozemcích v týdenních intervalech (týden teorie, týden praxe).

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent oboru zahradnické práce je připraven vykonávat jednoduché pracovní činnosti při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování ovoce a zeleniny, květin, okrasných dřevin a sadovnických výpěstků. Uplatnění najdou absolventi v zahradnictvích.