Kód oboru: 65-42-M/01

Zaměření:

  • Řízení hotelového provozu
  • SPA & Wellness
  • Hotelnictví a cestovní ruch

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ,
  • přijímací zkoušky
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Zaměření Řízení hotelového provozu

Popis oboru

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelového provozu a okrajově i služeb cestovního ruchu v nejrůznějších pracovních pozicích. Žáci získají komunikativní, osobnostní a odborné kompetence k provozování těchto činností.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v hotelích, podnicích veřejného stravování, v různých typech ubytovacích zařízení (turistických, lázeňských a rekreačních). Mohou se také stát podnikateli v uvedených oblastech. Absolvování oboru je jedním z kvalifikačních předpokladů pro získání oprávnění k podnikání v oblasti turistického ruchu, hotelnictví, stravovací činnosti. Naši absolventi nacházejí uplatnění nejen v České republice, ale mnohdy i v zahraničí, jako manažeři gastronomických či ubytovacích zařízení, programoví pracovníci, ale také i jako delegáti či průvodci.

 

Zaměření SPA & Wellness

Popis oboru

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast hotelnictví se specializací na poskytování služeb v lázeňském prostředí a moderní systém wellness center. Především v České republice má wellness obrovský potenciál a využití. Lázeňství je velmi rozšířeno především v oblasti léčebných procedur. Moderní trendy však jsou v krátkodobých relaxačních pobytech, na které je náš obor zaměřen.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v hotelích, ubytovacích zařízeních lázeňských středisek a wellness centrech, specializovaní pracovníci těchto zařízení, ale i v cestovním ruchu obecně jako průvodci po těchto zařízeních.

Absolventi oboru jsou připraveni pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Něco navíc...

Škola dlouhodobě organizuje zahraniční pracovní stáže. Žáci mají možnost čtyři měsíce působit na řeckých ostrovech Kos a Rhodos a vyzkoušet si různé pracovní pozice v oblasti turismu. Jedinečná příležitost pro získání odborných pracovních zkušeností a zdokonalení se v cizích jazycích. Praxe probíhá v pětihvězdičkových hotelech např. na úseku front office, housekeeping, obsluhy, animačních služeb a podobně.

 

Zaměření: Hotelnictví a cestovní ruch

Popis vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelového provozu a služeb cestovního ruchu v nejrůznějších pozicích. Absolventi získají komunikativní, osobnostní a odborné kompetence k provozování těchto činností

Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v hotelích, podnicích veřejného stravování, v různých typech ubytovacích zařízení (turistických, lázeňských a rekreačních oblastech), zároveň nacházejí uplatnění u všech subjektů působících na trhu cestovního ruchu tuzemského i zahraničního. Absolvování oboru je jedním z kvalifikačních předpokladů pro získání oprávnění k podnikání v oblasti turistického ruchu, hotelnictví, stravovací činnosti. Naši absolventi nacházejí uplatnění v České republice i v zahraničí. Po splnění podmínek daných živnostenským zákonem o délce praxe mohou v hotelnictví i v oblasti cestovního ruchu podnikat. Absolventi oboru jsou připraveni pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

....něco NAVÍC....

Škola dlouhodobě organizuje zahraniční pracovní stáže. Žáci mají možnost čtyři měsíce pracovat na řeckých ostrovech Kos a Rhodos vyzkoušet si různé pracovní pozice v oblasti turismu. Jedinečná příležitost pro získání pracovních zkušeností, zdokonalení se v cizích jazycích a v neposlední řadě i přivýdělku. Praxe probíhá v pětihvězdičkových hotelech např. na úseku housekeeping, front office, obsluhy, animačních služeb a podobně.

 

Řízení hotelového provozu

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1.cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Cizí jazyk - 2
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
 6(6)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Základy přírodních věd
ZPV
2
 
 
 
2
Nauka o výživě
NOV
 
2
 
 
2
Matematika
MA
2
2
2
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
 
1
1
3
5
Účetnictví
UCT
 
 
2(2)
2(2)
4(4)
Podnikatelský projekt
PPP
 
 
 
2(2)
2(2)
Technologie přípravy pokrmů
TPP
3(3)
2(2)
 
 
5(5)
Speciální technologie
SPT
 
1(1)
1(1)
 
2(2)
Technologické výpočty
 
 
1
 
 
1
Technika obsluhy a služeb
TOS
4(4)
2(2)
 
 
6(6)
Speciální obsluha
SOB
 
1(1)
1(1)
 
2(2)
Carving
CAR
 
 
1(1)
 
1(1)
Catering
CAT
 
 
1(1)
 
1(1)
Barmanství
BAR
 
2(2)
 
 
2(2)
Sommeliérství
 
2
 
 
 
2
Hotelový provoz
HP
 
 
1
3
4
Management a marketing hotelu
MMH
 
 
2
2
4
Zeměpis cestovního ruchu
ZCR
2
 
 
 
2
Cestovní ruch
CR
 
 
1
1
2
Wellness
WEL
 
 
1
 
1
Mediální výchova
MED
 
 
2
 
2
Učební praxe
UP
 
5(5)
5(5)
5(5)
15(15)
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM
 
32
32
32
32
128

SPA & wellness 

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1.cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Cizí jazyk - 2
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
 6(6)
Cizí jazyk – 3
AJ;NJ;RJ
 
1(1)
1(1)
1(1)
3(3)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Základy přírodních věd
ZPV
2
 
 
 
2
Nauka o výživě
NOV
 
2
 
 
2
Matematika
MA
2
2
2
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
 
1
1
3
5
Účetnictví
UCT
 
 
2(2)
2(2)
4(4)
Podnikatelský projekt
PPP
 
 
 
2(2)
2(2)
Technologické výpočty
TEV
 
1
 
 
1
Carving
CAR
 
2(2)
1(1)
 
3(3)
Sommelierství
SML
2
 
 
 
 
Lázeňství
LAZ
 
2
1
1
2
Technika služeb CR
TCR
 
 
 
2(2)
2(2)
Hotelový provoz
HP
 
 
1
2(1)
3(1)
Management a marketing hotelu
MMH
 
 
2
 
2)
Zeměpis cestovního ruchu
ZCR
3
 
 
 
2
Cestovní ruch
CR
 
2
2
 
4
Wellness
WEL
 
1
1
1
3
Profesní komunikace
PK
 
1
1
 
 
Mediální výchova
MED
 
 
2
 
2
Kulinářské umění
KUL
8(8)
5(5)
 
 
10(10)
Učební praxe
UP
 
 
5(5)
5(5)
10(10)
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM
 
32
32
32
32
128

 

Hotelnictví a cestovní ruch

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1. cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Cizí jazyk - 2
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
 6(6)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Základy přírodních věd
ZPV
2
 
 
 
2
Nauka o výživě
NOV
 
2
 
 
2
Matematika
MA
2
2
2
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
 
1
1
2
4
Účetnictví
UCT
 
 
2(2)
2(2)
4(4)
Podnikatelský projekt
PPP
 
 
 
2(2)
2(2)
Technologie přípravy pokrmů
TPP
1(1(
 
 
 
1(1)
Speciální technologie
SPT
 
1(1)
1(1)
 
2(2)
Technika obsluhy a služeb
TOS
1(1)
 
 
 
1(1)
Speciální obsluha
SOB
 
1(1)
1(1)
 
2(2)
Carving
CAR
 
 
1(1)
 
1(1)
Catering
CAT
 
 
1(1)
 
1(1)
Barmanství
BAR
 
2(2)
 
 
2(2)
Sommeliérství
SML
1(1)
2(2)
 
 
3(3)
Hotelový provoz
HP
 
 
1
2
3(3)
Management a marketing hotelu
MMH
 
 
2
2
4
Zeměpis cestovního ruchu
ZCR
2
2
 
 
4
Cestovní ruch
CR
2
1
1
1
5
Průvodcovství
WEL
 
 
1
2
3
Mediální výchova
MED
 
 
2
 
2
Učební praxe
UP
 
5(5)
5(5)
5(5)
15(15)
Regionální turistické služby
RTS
2
 
 
 
2
Lázenství a wellness
LW
2
 
 
 
2
CELKEM
 
32
32
32
32
128