Kód oboru: 65-42-M/02

Zaměření: Průvodce - animátor

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ,
  • přijímací zkoušky
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Popis oboru

Cílem vzdělávacího programu je připravit kvalifikované pracovníky pro všechny oblasti průmyslu cestovního ruchu. Školní vzdělávací program s novým zaměřením Průvodce – animátor je v rámci České republiky takřka jedinečný (animátor = specializovaný druh průvodce cestovního ruchu). Výuka je zaměřena na odborné předměty – cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství, profesní komunikace, animační programy, ekonomika, management a marketing cestovního ruchu, rétorika apod.

Samozřejmostí je aktivní jazyková výuka 3 světových jazyků.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění u všech subjektů působících na trhu cestovního ruchu tuzemského i zahraničního. Jejich získané kompetence jim umožňují zastávat pozice animátora volnočasových aktivit, pobytového delegáta v cílovém místě, průvodce cestovního ruchu, pracovníka ve středním managementu cestovních kanceláří či agentur, pracovníka v informačním středisku, úředníka ve státní správě. Po splnění podmínek daných živnostenským zákonem o délce praxe mohou v oblasti cestovního ruchu podnikat.

Absolventi oboru jsou připraveni pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Něco navíc...

Škola dlouhodobě organizuje zahraniční pracovní stáže. Žáci mají možnost čtyři měsíce působit na řeckých ostrovech Kos a Rhodos a vyzkoušet si různé pracovní pozice v oblasti turismu. Jedinečná příležitost pro získání odborných pracovních zkušeností a zdokonalení se v cizích jazycích. Praxe probíhá v pětihvězdičkových hotelech např. na úseku front office, housekeeping, obsluhy, animačních služeb a podobně.

 

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Povinné předměty
Český jazyk
ČJ
2
1
1
1
5
1.cizí jazyk
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
13(13)
Konverzace 1.cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
2.cizí jazyk
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
6(6)
3.cizí jazyk
AJ;NJ;RJ
 
1(1)
1(1)
2(2)
4(4)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Psychologie
PSY
2
 
 
 
1
Právo
PRV
 
1
 
 
1
Základy přírodních věd
ZPV
2
2
 
 
4
Matematika
MA
2
2
2
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3(3)
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4 (4)
Ekonomika
EKO
2
3
 
 
6
Účetnictví
UCT
 
 
2(2)
2(2)
4(4)
Podnikatelský projekt
PPP
 
 
 
2(2)
2(2)
Dějiny kultury
DKU
2
 
 
 
2
Zeměpis cestovního ruchu
ZCR
3
3
 
 
6
Dějepis
DE
2
1
 
 
3
Projektový seminář ZCR
PZCR
 
1(1)
 
 
1(1)
Regionální turistické služby
RTS
 
2
 
 
2
Cestovní ruch
CR
2
2
 
 
4
Průvodcovství
PRU
 
 
2
2
4
Lázeňství
LAZ
 
 
 
1
1
Technika služeb CR
TCR
 
 
2(2)
 
2(2)
Management a marketing CR
MTS
 
 
2
2
4
Profesní komunikace
PK
 
1
1
 
2
Profesní komunikace v AJ
PKAJ
 
 
1(1)
 
1(1)
Profesní komunikace v NJ
PKNJ
 
 
1(1)
 
1(1)
Mediální výchova
MED
 
 
2
 
2
Animační programy
AP
 
 
 
2(2)
2(2)
Učební praxe
UP
 
 
5(5)
5(5)
10(10)
CELKEM
 
32
32
32
32
128