Kód oboru: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - Bezpečnostně právní služby

Zaměření:

  • Bezpečnostně právní služby

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ,
  • výborný zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)
  • přijímací zkoušky:
    • český jazyk a matematika
    • psychologický test
    • zkouška fyzické připravenosti

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Popis oboru

Žáci se orientují v systému veřejné správy a systému bezpečnostních složek. Získávají přehled o administrativní práci a mají potřebné znalosti z práva, norem pořádku a bezpečnosti, IT i ekonomiky. Nadále se rozvíjejí v sebeovládání, které je součástí umění sebeobrany, jsou tělesně a duševně zdatní. Nedílnou součástí studia je výuka dvou cizích jazyků. Během studia žáci získávají řidičské oprávnění pro skupinu „B“. Dále je možné získat zbrojní průkaz.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní jako policejní inspektoři, celníci, strážníci obecní policie, bezpečnostní pracovníci ve vězeňské službě/stráži nebo justiční stráži, dále se uplatní v bankovnictví, v pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému a ve veřejné správě. Své znalosti mohou uplatnit v soukromých bezpečnostních službách. Pro absolventy je zajištěno další studium na VOŠ ve Varnsdorfu na oborech Bezpečnostně právní činnosti nebo Veřejnosprávní činnosti. Případně mohou pokračovat ve studiu na Policejní akademii nebo na ostatních VŠ s výukou bezpečnostně právních oborů či veřejné správy.

68-43-M/01 - Bezpečnostní služby
Zkratka Název předmětu Ročník Celkem
I. II. III. IV.
CJ Český jazyk 2 2 2 2 8
AJ/NJ/RJ Cizí jazyk 3 3 4 4 14
KAJ/KNJ Konverzace 1. cizího jazyka 1 1 1 1 4
AJ/NJ/RJ 2 2. cizí jazyk 2 2 1 1 6
ZSV Základy společenských věd 1 1 1   3
DEJ Dějepis 2       2
ZPV Základy přírodních věd 2 2     4
MAT Matematika 3 3 2 2 10
LU Literatura a umění 2 1 1 2 6
TEV Tělesná výchova 2 2 2 2 8
ICT Informační a kom. technologie 2 2     4
EKO Ekonomika 1 2 2 2 7
PRV Právo 2 2 2 2 8
ZPP Základy pedagogiky a psychologie     2   2
VS Veřejná správa 2 2 3 3 10
EVI Evropská integrace 1 1     2
DP Diplomatický protokol a mediální komunikace 2 2     4
PEK Písemná  komunikace a technika administrativy 3 2 2 2 9
SON Sebeobrana     2 2 2 6
BPP Bezpečnostní a střelecká příprava   2 2 2 6
KRM Kriminalistika a kriminologie     2 2 4
RM Řízení motorových vozidel     1   1
  Terénní výcvik   1 týden 1 týden 1 týden    
OPX Odborná praxe   2 týdny 2 týdny   4 týdny
CELKEM: 33 34 32 29 128