Kód oboru: 68-42-M/01

Zaměření:

 • Bezpečnost a právo,
 • Bodyguard - osobní ochránce

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky pro přijetí:

 • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ,
 • výborný zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)
 • přijímací zkoušky:
  • český jazyk a matematika
  • psychologický test
  • zkouška fyzické připravenosti

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Zaměření Bezpečnost a právo

Popis oboru

Žáci se orientují v systému veřejné správy a systému bezpečnostních složek. Získávají přehled o administrativní práci a mají potřebné znalosti z práva, norem pořádku a bezpečnosti, IT i ekonomiky. Nadále se rozvíjejí v sebeovládání, které je součástí umění sebeobrany, jsou tělesně a duševně zdatní. Nedílnou součástí studia je výuka dvou cizích jazyků. Během studia žáci získávají řidičské oprávnění pro skupinu „B“, certifikát strážného a zbrojní průkaz.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní jako policejní inspektoři, celníci, strážníci obecní policie, bezpečnostní pracovníci ve vězeňské službě/stráži nebo justiční stráži, dále se uplatní v bankovnictví, v pojišťovnictví a ve složkách Integrovaného záchranného systému. Své znalosti mohou uplatnit v soukromých bezpečnostních službách. Pro absolventy je zajištěno další studium na VOŠ ve Varnsdorfu. Případně mohou pokračovat ve studiu na Policejní akademii nebo na ostatních VŠ s výukou bezpečnostně právních oborů.

Zaměření Bodyguard - osobní ochránce

Popis oboru

Žáci se naučí jednat s klientem, provádět právní činnosti, tj. rozpoznat protiprávní chování i jednání a umět je právně kvalifikovat, zahájit a vést trestní a správní řízení zejména, o trestných činech a přestupcích, dle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí. Dále provádět místní šetření v terénu a nezbytná šetření ve věci, včetně dokazování. Též provádět kontrolní činnost, pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, zajišťovat bezpečnostní přípravu, dbát o fyzickou a psychickou přípravu. Studijní program rozvíjí u žáků psychickou a fyzickou odolnost a vybavuje je komunikativními dovednostmi pro tyto činnosti. Žáci jsou seznámeni s působením Integrovaného záchranného systému.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Mohou pokračovat ve studiu na VOŠ či VŠ, zejména na Policejní akademii a VŠ s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Bezpečnost a právo

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1.cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Cizí jazyk - 2
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
 6(6)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Základy přírodních věd
ZPV
2
2
2
 
6
Matematika
MA
2
2
1
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
2
 
 
 
2
Účetnictví
UCT
 
 
 
1(1)
1(1)
Právo
PRV
3
3
4
4
14
Bezpečnostní příprava
BP
 
1
2
3
6
Střelecká příprava
STP
 
1(1)
1(1)
2(2)
4(4)
Záchranářství a 1. pomoc
ZAP
1
1
 
 
2
Kriminologie
KRM
 
1
1
 
2
Kriminalistika
KRS
 
1
2
2(2)
5
Aplikovaná psychologie
AP
 
2
 
 
2
Základy pedagogiky
ZPG
1
 
 
 
1
Sebeobrana
SON
 
2(2)
2(2)
2(2)
6(6)
Zeměpis
ZE
2
 
 
 
2
Technika bezpečnostní administrativy
TBA
2(2)
1(1)
 
 
3(3)
Učební praxe
UP
 
 
3(3)
4(4)
7(7)
Řízení motorových vozidel
RMV
 
 
3(3)
 
3(3)
CELKEM
 
32
32
32
32
128

Bodyguard - osobní ochránce

Vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CELKEM
název
zkratka
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
CJ
2
1
1
1
5
Cizí jazyk - 1
AJ;NJ;RJ
3(3)
3(3)
3(3)
4(4)
      13(13)
Konverzace 1.cizího jazyka
KAJ; KNJ; KRJ
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
4(4)
Cizí jazyk - 2
AJ;NJ;RJ
2(2)
2(2)
1(1)
1(1)
 6(6)
Základy společenských věd
ZSV
1
1
1
 
3
Dějepis
DE
2
 
 
 
2
Mediální výchova
MV
 
2
 
 
2
Diplomatické služby
DIP
 
 
2
1
3
Základy přírodních věd
ZPV
2
2
2
 
6
Záchranářství a 1. pomoc
ZAP
1
2
 
 
3
Matematika
MA
2
2
1
1
7
Matematický seminář
MAS
 
 
1(1)
2(2)
3
Literatura
LIT
2
1
1
2
6
Tělesná výchova
TV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(8)
Informační a komunikační technologie
ICT
2(2)
2(2)
 
 
4(4)
Ekonomika
EKO
2
 
 
 
2
Účetnictví
UCT
 
1(1)
 
 
1(1)
Právo
PRV
3
3
4
4
14
Bezpečnostní příprava
BP
1
1
2
1
5
Střelecká příprava
STP
 
1(1)
1(1)
2(2)
4(4)
Kriminologie
KRM
 
1
1
 
2
Ochrana osob
OOS
 
 
1
2
3
Ochrana majetku
OMA
 
 
1
1
2
Kriminalistika
KRS
 
1
1
2(2)
4
Aplikovaná psychologie
AP
 
2
 
 
2
Základy pedagogiky
ZPG
1
 
 
 
1
Sebeobrana
SON
 
2(2)
2(2)
2(2)
6(6)
Zeměpis
ZE
2
 
 
 
2
Technika bezpečnostní administrativy
TBA
2(2)
1(1)
 
 
3(3)
Učební praxe
UP
 
 
2(2)
3(3)
5(5)
Řízení motorových vozidel
RMV
 
 
2(2)
 
2(2)
CELKEM
 
32
32
32
32
128