Kód oboru: 68-43-N/04
Délka studia: 3 roky
Forma vzdělávání: denní, dálková
Způsob ukončení studia: absolutorium
Školné: 2500 Kč / rok

Základní podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu je nutné, aby uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnil podmínky přijímacího řízení a doložil potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení se uskuteční formou motivační pohovoru (zjištění zájmu a znalostí uchazeče o studium ve vybraném vzdělávacím programu a jeho představy o profesní dráze).

 

Odborné kompetence absolventa

Po ukončení studia je absolvent schopen:

 • zpracovávat a vydávat příslušné vnitřní předpisy;
 • zajišťovat odborné personální a sociální agendy;
 • zpracovávat sociální programy a vzdělávací projekty;
 • zajišťovat rekvalifikaci a personální řešení pro zaměstnance při organizačních změnách;
 • provádět analýzy v oblasti životního prostředí;
 • provádět sociologické průzkumy a jejich analýzy;
 • zajišťovat programy na ochranu přírody a životního prostředí;
 • zajišťovat správní územní a stavební řízení;
 • zajišťovat majetkovou správu bytových a provozních souborů.

Po ukončení studia absolvent dovede:

 • sledovat a vyhodnocovat vývoj ukazatelů v oblasti personalistiky a zaměstnanosti;
 • provádět poradenskou činnost;
 • aplikovat výsledky sociologických průzkumů do personální praxe;
 • podávat návrhy na žádoucí úpravy pracovních podmínek, pracovního prostředí a řešení sociálních otázek;
 • zpracovávat programy v oblasti územního plánování;
 • vést příslušnou dokumentaci.

 

Uplatnění absolventa

Po ukončení studia se absolvent uplatní např. jako:

 • Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci
 • Samostatný pracovník samosprávy pro správní agendu
 • Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport
 • Samostatný pracovník samosprávy pro územní plánování a výstavbu
 • Samostatný pracovník samosprávy pro zvláštní úkoly
 • Samostatný pracovník samosprávy pro životní prostředí
 • Samostatný pracovník živnostenského a správního úřadu
 • Odborný pracovník služeb zaměstnanosti
 • Samostatný administrativní pracovník
 • Samostatný personalista
 • Pracovník ve státní správě a územní samosprávě