Kód oboru: 69-53-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • ukončená povinná docházka,
  • přijímací zkoušky se nekonají,
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Hlavní náplní je důkladné osvojení masážních hmatů a technik ve spojení s teoretickými znalostmi, jejich vhodného použití při individuálním uplatnění v rámci rekondiční, relaxační a regenerační masáže. Praktická výuka probíhá ve cvičných prostorách školy, a ve vyšších ročnících v podnikatelských subjektech. Žáci dostávají odměnu za produktivní práci vykonanou v rámci výuky.

Absolvent ovládá:

  • masérskou praxi ve sportovních a rekondičních zařízeních
  • komunikaci s klientem
  • schopnost dodržovat správné masážní postupy
  • znalost jednoho cizího jazyka
  • základy výpočetní techniky a ekonomie

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní při poskytování masérských služeb, v provozovnách, studiích, salónech a ve všech typech podnikatelských subjektů i v soukromém sektoru jako rehabilitační pracovníci. Poskytují poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.

Absolventi tohoto oboru se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu – Podnikání – 64-41-L/51.