Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Zaměření: umělecké; polytechnické

Školné: 3 000 Kč / rok

Kód vzdělávacího program: 75-31-N/03

Délka a forma vzdělávání: 3 roky – denní i dálková

Dosažený stupeň vzdělávání: ukončeno titulem diplomovaný specialista (DiS.) – psáno za příjmením

Podmínky přijímacího řízení: splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost. Uchazeči budou přijati na základě podmínek přijímacího řízení v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru.

Popis vzdělávacího programu: Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky v oblasti předškolního a mimoškolního vzdělávání, kteří se uplatní jako učitelé předškolní, mimoškolní a školní výchovy.

Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto oboru bez ohledu na obor předchozího studia.

Uplatnění: vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže; vedoucí ve školských zařízeních; učitel mimoškolní umělecké výchovy; učitel mimoškolní polytechnické výchovy; učitel předškolní umělecké výchovy; učitel předškolní polytechnické výchovy; učitel praktického vyučování; učitel odborného vyučování; metodik polytechnické výchovy; metodik umělecké výchovy