Umělecký obor, skládá se talentová zkouška. 

Obor má dvě zaměření:

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří:

  • úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
  • splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
  • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením;
  • při zkráceném studiu splnili podmínku získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání;
  • splnili zdravotní způsobilost, kterou posoudí odborný lékař.