V přílohách naleznete důležité údaje k absolutoriu v termínu ZÁŘÍ 2018. Všichni studenti dané směny (ranní nebo odpolední) se dostaví v den absolutoria do zkušební místnosti NA BUDOVĚ VOŠ nejpozději 15 minut před přípravou prvního studenta dané směny.