V přílohách naleznete důležité údaje k zářijovému náhradnímu a opravnému absolutoriu za školní rok 2020/2021. Všichni studenti se dostaví v den absolutoria do zkušební místnosti NA BUDOVĚ VOŠ nejpozději 7:45 hod.