Vzdělávací program: Aplikovaná elektrotechnika

Zaměření: silnoproudá elektrotechnika; slaboproudá elektrotechnika

Školné: 3 000 Kč / rok

Kód vzdělávacího program: 26-41-N/10

Délka a forma vzdělávání: 3 roky – denní i dálková

Dosažený stupeň vzdělávání: ukončeno titulem diplomovaný specialista (DiS.) – psáno za příjmením

Podmínky přijímacího řízení: splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost. Uchazeči budou přijati na základě podmínek přijímacího řízení v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru.

Popis vzdělávacího programu: Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky v oblasti elektrotechnických činností a v oblasti užití elektrické energie, kteří se uplatní jako technici, manažeři, výzkumní a vývojoví pracovníci, kontroloři, konstruktéři a technologové.

Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto oboru bez ohledu na obor předchozího studia.

Uplatnění: samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje, samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník, samostatný elektrotechnik projektant, samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů, samostatný elektrotechnik technolog, samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti, samostatný elektrotechnik manažer provozu, samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů, samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.