Autodesk Academia

Anotace

Implementací Autodesk Inventoru Professional do výuky předmětu Mechanika na SPŠ Varnsdorf zamýšlíme jak zvýšení atraktivity předmětu tak postupné zvyšování dovedností studentů v uplatňování ICT prostředků (SW Autodesk) v rámci technických aplikací. Výpočtové metody, které AIP nabízí tak nebudou jedinou metodou řešení středoškolských úloh mechaniky, se kterou se studenti setkají, ale zaměří se na vhodné a názorné doplňování analytického řešení. Studenti budou vedeni tak, aby správnými způsoby definovali své technické problémy a neměnili tak povahu úlohy a aby správně interpretovali a porovnávali výsledky získané jak prostřednictvím ICT metod tak klasickou cestou.

Výstupem projektu je moderní a atraktivní výuka mechaniky, výukový výstup publikovaný ve formě řešených příkladů na výukovém portálu školy a DVD-ROM s výukovými materiály (totožné s webem).

 

Cíle projektu

  • Paralelní výuka analytických i ICT metod v Mechanice
  • Implementace Autodesk Inventoru Professional
  • Vytvoření výukového výstupu – sbírka řešených úloh a vzorových studentských prací

 

Výstupy projektu

  • Sborník přednášek
  • Vzorové studentské souhrnné práce při ověřování projektu
  • Publikace metadat: web, DVD-ROM