Dne 5.2.2018 proběhla na naší škole již tradiční burza firem pro budoucí absolventy maturitních a učebních oborů v oblasti techniky.

Burzy se účastnily firmy TOPOS, KSM CASTINGS CZ A.S., FESTOOL, HAAS+SOHN, VENTOS, TRATEC a KARNED TOOLS. Zástupci z firem se setkali s budoucími absolventy jednotlivých tříd, žáci měli možnost shlédnout připravené prezentace, diskutovat, ptát se na oblasti, které je zajímají. Otázky žáků směřovaly zejména k nabízeným pracovním pozicím, k náplni práce, charakteristice činností ve firmách, možnostem uplatnění a finančnímu ohodnocení.

Na závěr akce ještě proběhlo setkání zástupců firem, vedení školy a zástupců Úřadu práce z Rumburku a Děčína, na kterém byl dán prostor k dotazům a požadavkům firem k burze pro absolventy, návrhům další spolupráce. Zástupci firem byli též seznámeni se současným stavem žáků technických oborů ve školním roce 2017/2018, s výsledky maturitních zkoušek/závěrečných zkoušek ve šk. roce 2016/2017 a s probíhajícími projekty školy.

Burza pro absolventy je vnímána žáky i firmami velmi pozitivně, spolupráce školy a firem z regionu se tak bude určitě dále rozvíjet.

 

Mgr. Yvetta Hanousková – výchovný a kariérový poradce pro technické obory