Den otevřených dveří se na naší škole koná v pátek dvacátého ledna. Učebny, ateliéry, ale i dílny na všech odloučených pracovištích budou k nahlédnutí od 9:00 do 16:00hod. Žáci a učitelé odpoví všem na dotazy související se studiem na naší škole. Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky devátých a osmých tříd a jejich rodiče, kteří se touto formou seznámí s prostředím, ve kterém probíhá teoretická výuka a odborný výcvik.

Kam jít? 

 

Budova Bratislavská 2166 /u Elitek/ - pracoviště si mohou prohlédnout zájemci o čtyřleté maturitní studium oboru Veřejnosprávní činnostiHotelnictví a cestovní ruch a umělecký obor Modelářství a návrhářství oděvů /Fashion design - ateliéry/. 

Budova Mariánská 1100 /vedle Gymnázia/ - zde se vyučuje čtyřletý maturitní obor Informační technologie a Elektrotechnika. Návštěvníci mohou navštívit počítačové učebny a seznámit se s ukázkou počítačových sítí CISCO a s tvorbou softwaru, nebo učebny robotiky a mechatroniky. Na této budově se vyučuje ještě umělecký čtyřletý maturitní obor Grafický design /ateliéry/.

Budova Karolíny Světlé (za Lidlem) -  na této budově se vyučují čtyřleté maturitními obory jako je Mechanik – seřizovačMechanik – elektrotechnik a tříleté učební obory jako je Truhlář, Elektrikář, Obráběč kovů, Strojní mechanik /Zámečník/ a Mechanik opravář motorových vozidel /Automechanik/. Zájemci o studium si vyzkouší práci s 3D tiskárnou, nebo si prohlédnou prostory /dílny/, kde se vyučuje odborná praxe.

 

Budova Národní /u náměstí/ - zde probíhá praktická výuka tříletých oborů Kadeřník-vizážista /kadeřnický salón/ a Masér sportovní a rekondiční /tříletý i čtyřletý/ - v masérském a kadeřnickém salónu, se zájemci dozví více o systému těchto odborných praxí. 

Budova Kostelní /vedle kostela bez věže/– na budově Kostelní se vyučuje teorie tříletých učebních oborů Kuchař - číšník /tříletý učební/, Kadeřník – vizážista a Rekondiční a sportovní masér.  Dále zde probíhá praktická výuka čtyřletého maturitního oboru Hotelnictví.

    Žáci a jejich rodiče, kteří jsou ze vzdálenějších míst, si mohou prohlédnout domov mládeže. Ubytování je zajišťováno ve dvou budovách, a to na Bratislavské a Mariánské ve dvou až třílůžkových pokojích.

Budova Střelecká - pro zájemce o pomaturitní studium bude k nahlédnutí také budova Vyšší odborné školy. 

Pro více informací, nebo individuální návštěvu můžete volat na tel. 412 354 770.