Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje vydala mimořádné opatření, které spočívá v omezení výuky na středních školách.

Vzhledem k tomu, že okres Děčín je na „epidemiologickém semaforu“ označen oranžovou barvou, se rozhodnutí týká také naší školy. Od pondělí 5. října je tedy na naší škole zavedena tzv. distanční výuka. Výuka probíhá dle standartního rozvrhu „offline“, nebo „online“ formou. Učit se bude dle stanoveného rozvrhu. Zpravodajským kanálem jsou Bakaláři, pracovním kanálem Microsoft 365 TEAMS. Každý student dostal od svých třídních učitelů potřebné informace. Po celou dobu budou vyučující sledovat účast žáků a podle nového školského zákona tím bude hodnocena i jejich absence.

Odborný výcvik a praktická výuka však probíhají za osobní účasti žáků. V týdnu, kdy mají žáci být ve škole, bude výuka distanční.

V současné době je rozhodnutí o distanční výuce platné na 14dní, tedy od 5. do 18. října 2020. O změnách, či rozhodnutích vás budeme včas informovat.