Žáci technických oborů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf v průběhu roku absolvují exkurze do vybraných firem, při kterých se seznamují se zázemím i pracovními pozicemi daných firem v regionu, kam pak mohou docházet na praxe, brigády nebo si případně vybírat své budoucí pracovní místo.

Nejprve se 26.6.2017 zúčastnili exkurze ve společnosti Samat s.r.o. v Jiřetíně pod jedlovou. Zde proběhla prezentace firmy, a po té byli žáci provedeni výrobními halami, kde jim zástupci firmy vysvětlili postupy a technologie používané při výrobě zejména plastových a hliníkových oken.

O den později, dne 27.6.2017, se žáci zúčastnili exkurze ve společnosti Benteler Automotive s.r.o. v Rumburku, kde proběhla česko-anglická prezentace firmy o technologiích, materiálech, chodu a výrobcích firmy, a poté následovala prohlídka výrobními halami.

O tom, že jsou exkurze v podobných typech podniků oboustranně zajímavé, svědčí zpětné reakce nejen žáků, ale mnohdy i firem, které jsou vstřícné a vybírají si do svých řad budoucí zaměstnance.

Lenka Kovalevová, DiS.