Solární fotovoltaický systém FVS 2001E

Popis projektu

Solární fotovoltaický systém FVS 2000 je na škole nainstalován od května roku 2001 a byl pořízen v rámci projektu Slunce do škol.

SLUNCE DO ŠKOL je název programu 10A Přílohy II. Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Tento program byl vyhlášen ministrem Životního prostředí a ministrem Školství, mládeže a tělovýchovy v listopadu 1999 a platí od roku 2000.

Na podporu alternativních zdrojů energie a na získání základních zkušeností s jejich funkcí poskytuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) školám 90% dotace na jejich pořízení. Z této dotace lze financovat i solární elektrárny dodávané firmou Solartec, s.r.o.

Přestavba FVS 2000 na FVS 2001E

Solární fotovoltaický systém FVS 2000 byl v listopadu 2008 přestavěn na modernější systém FVS 2001E. Tato přestavba byla financována z prostředků projektu: "Solární fotovoltaický systéma a "Zelená energie" v Českém Švýcarsku a jeho okolí. Tento projekt podpořila Zelená energie(www.zelenaenergie.cz).

Tento systém umí oproti starší verzi exportovat data na webové stránky školy a zobrazovat údaje o snížení emisí CO2.

Základní technické údaje FVS 2001E

GPS souřadnice: 50°54'45.967"N 14°37'1.954"E

Instalovaný výkon: 1296 Wp

Napětí soustavy FVP: 230 V DC, 6 A

Instalované panely: FVP RADIX72 (72 kusů FVČ), 12 kusů zapojených v sérii

Zapojení FVČ ve FVP: FVČ jsou zapojeny ve dvou paralelních větvích po 36 FVČ v sérii

Parametry 1 panelu: 108 W, 6 A

Vyrobená energie: ke dni 15. května 2008 bylo vyrobeno 8 455 kWh el. energie (údaj elektroměru)
Vysvětlivky:
FVČ ...... FotoVoltaický článek 
FVP ...... FotoVoltaický panel
FVS ...... FotoVoltaický systém

 

Základní vlastnosti fotovoltaických systémů

Přeměna dopadajícího slunečního záření na elektrickou energii probíhá bez potřeby mechanicky pohyblivých dílů, které jsou například u motorů a generátorů. Tyto pohyblivé díly jsou příčinou mechanického opotřebení a tření, které způsobuje ztráty výkonu. Tato zařízení je dále nutné pravidelně mazat a udržovat. Tyto skutečnosti neplatí pro FVČ, které mají naopak celou řadu předností, mezi které řadíme:

 • není potřeba žádné pohonné látky, využívá se pouze slunečního záření
 • nemají žádné opotřebení
 • lze je sestavovat do libovolných uskupení různých rozměrů
 • nevytvářejí žádné znečištění, hluk, zplodiny a zápach
 • při výrobě elektřiny neprodukují žádný CO2

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že fotovoltaika je pokládána za technologii výroby elektřiny, která je nejpříznivější k životnímu prostředí. Při určování energetického přínosu těchto systému musíme však také zohlednit spotřebovanou energii při jejich výrobě.
V závislosti na typu FVČ (závisí na použitém materiálu) musí FVČ vyrábět elektrickou energii po dobu 1 až 5 let, aby nahradily energii spotřebovanou při jejich výrobě. Tato doba je uváděna jako doba energetické návratnosti, která je mnohem kratší než doba životnosti fotovoltaických systémů, která je nejméně 20 až 30 let (uvádí [L8]).

Instalovaný výkon se v praxi se uvádí v jednotkách kWp (peak = špička), které udávají výkon systému měřený při standardizovaných podmínkách:

 • při záření dopadajícím kolmo na plochu panelů s intenzitou 1 000 W/m2
 • se spektrem AM 1,5 => odpovídá slunečnímu světlu po průchodu atmosférou v délce 1,5 výšky atmosféry
 • při teplotě panelů 25 °C

Okamžitý výkon FVS závisí na celé řadě faktorů:

 • na intenzitě slunečního záření (denní doba, roční období, oblačnost v dané lokalitě)
 • na spektrálním složení dopadajícího světla
 • na úhlu dopadu slunečního záření
 • na okolní teplotě a teplotě článků
 • na ochlazení panelů (například vlivem větru)
 • na zastínění systému nebo jeho části
 • na účinnosti střídačů;
 • na ztrátách v kabeláži
 • na znečištění panelů
 • ... a dalších podmínkách