V souladu s rozhodnutím vlády ČR a MŠMT připravila škola k zabezpečení úspěšného zvládnutí závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií prezenční konzultace. Konzultace budou zahájeny 11. 5. 2020 na jednotlivých odloučených pracovištích. Rozvrhy konzultací pro ZZ a MZ naleznete na následujících odkazech:

http://www.skolavdf.cz/obsah/z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9-zkou%C5%A1ky – pro ZZ

http://www.skolavdf.cz/obsah/maturity - pro MZ

Konzultace na VOŠ probíhají individuálně.

Pro cestu a účast na konzultacích respektujte všechna opatření a nařízení vydaná Vládou ČR k ochraně zdraví a pohybu občanů na veřejnosti.

Podmínkou pro účast na přípravných prezenčních konzultacích je:

  • Každý žák/student musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
  • Podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Naleznete na: http://www.skolavdf.cz/sites/default/files/priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Před zahájením konzultací budou žáci a studenti prokazatelně seznámeni prostřednictvím vyučujících s pravidly k ochraně zdraví a podmínkami provozu školy.

 

 

 Ing. Bc. Petr Kotulič ředitel školy