Za sobotního rána, když jsme vyjížděli z Varnsdorfu do Vyššího Brodu na vodácký kurz, doufali  jsme v krásné počasí. Přání se splnilo, počasí bylo skvělé.

Všichni jsme ve zdraví a pohodě sjeli úsek Vyšší Brod – Rožmberk – Č. Krumlov – Zlatá Koruna (cca 50 km). Největší napětí bylo vždy před každým jezem. Toto bylo následně vystřídáno legrací vždy, když danou posádku přijala do své náruče Vltava. Nutno podotknout, že to bylo přijetí více než příjemné s ohledem na vysoké teploty, které nás celým kurzem provázely.

Každý den, po utáboření v kempu, jsme prošli okolí a navštívili zajímavá místa. Již  po příjezdu do Vyššího Brodu jsme putovali až na Čertovy kameny a cestou zpět jsme do kempu přinesli slušnou hromadu dříví na večerní táborák. Druhý den (v neděli) jsme se vlakem vypravili do Lipna nad Vltavou, kde jsme zdolali místní lanové centrum a svezli se na bobové dráze. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla zpět pěšky, jedna jela vlakem.  Později jsme si vyzvedli lodě a provedli prvotní kurz na vodě. Večer následoval táborák.

 V pondělí jsme se vydali po proudu až do Rožmberku nad Vltavou. Při cestě jsme zdolali první tři jezy. Po utáboření jsme se vyšplhali na zdejší dominantu – Hrad Rožmberk.

V úterý jsme pluli do Českého Krumlova. Cestu nám zpříjemnila dvojí překážka v podobě jezů, z nichž jeden byl pro pád skály uzavřen. Tam jsme navštívili historické centrum a nádherné zahrady státního hradu a zámku Český Krumlov, včetně otočného hlediště venkovního divadla.

Ve středu nás čekala poslední pětice jezů na cestě do Zlaté koruny, kde jsme zakončili plavbu po Vltavě.

Celý kurz dopadl na výbornou a to nejen kvůli krásnému počasí, ale hlavně díky účastníkům: Pepovi Hanzalíkovi, Lukášovi Hladíkovi, Vojtovi Matějíčkovi, Ondřejovi Mlynářovi, Pepovi Hanzlovi, Kryštofovi Javorkovi, Petrovi Jacykovi, Vaškovi Kovářovi, Dominikovi Pondělíčkovi, Jaroslavovi Rysovi a Dominikovi Stankovičovi. Všichni výše jmenovaní se po celou dobu chovali tak, jak se na žáky 2. ročníku střední školy sluší a patří. Můžeme být na své žáky právem pyšní a hrdí. Tímto jim také děkujeme za krásné zážitky a spoustu legrace, které jsme s nimi zažili. Byli jste skvělí společníci. Již nyní se těšíme na Vltavu 2019.

 

Mgr. Pavel Kolár a Bc. Jan Knitl