O připravované rekonstrukci Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu jsme informovali již několikrát. V minulých měsících proběhlo hned několik jednání, které posouvají tento projekt blíže k realizaci. V současné době téměř vrcholí práce na studii proveditelnosti výstavby nového středoškolského kampusu ve Varnsdorfu, která zahrnuje nejen kompletní rekonstrukci vnitřních prostor školy a školní kuchyně s jídelnou v budově Mariánská 1100, ale i výstavbu nového moderního domova mládeže a sportovní haly. Náročnost celého projektu dokresluje i výše prostředků v řádech stovek milionů, které hodlá zřizovatel školy - Ústecký kraj, do varnsdorfské školy investovat. Koncem května proběhlo na půdě krajského úřadu za přítomnosti pracovnic investičního odboru a pana náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petra Šmída a Ing. Ladislava Drhlého - radního Ústeckého kraje pro oblast investic a majetku, představení návrhu “kampusu” zástupci firmy Pro Projekt Rumburk. Jednání se zúčastnil také ředitel školy Ing. Bc. Petr Kotulič.

„Představené navržené řešení bylo všemi přítomnými hodnoceno pozitivně a věříme, že se podaří celý projekt dovést ke zdárnému konci. Žáci, studenti a zaměstnanci školy by tak za několik let mohli studovat a pracovat v podmínkách odpovídajícím 21. století. Město Varnsdorf by získalo novou oblast, která svým pozitivním mladistvým vzhledem bude vítat všechny, kteří budou do města přijíždět, nově se také více odhalí pohled na majestátní budovu gymnázia“, uvedl nám ředitel školy Petr Kotulič.

Krajští radní si společně s investičním odborem Ústeckého kraje  i přes velké pracovní vytížení udělali čas a zajeli návrh studie představit začátkem června také do Varnsdorfu. Návrh studie se zástupcům města Varnsdorf zamlouval. Pokud s tím budou varnsdorfští zastupitelé souhlasit, studie by měla být představena veřejnosti na jednání zastupitelstva města Varnsdorf dne 25. června. Studie proveditelnosti by tak mohla dostat zelenou. Investorem celého projektu je však Ústecký kraj a jediný, kdo by mohl stavbu pozdržet v realizaci, je město Varnsdorf, což ale z červnového jednání nebylo patrné. „Určitě s projektem souhlasíme a budeme rádi, když se podaří jeho realizace. V případě, že bude potřeba výstavbu  podpořit, rádi to uděláme“, řekla místostarostka města Varnsdorf Ladislava Křížová, která byla spolu s ostatními představiteli města jednání přítomna.

 

„Na základě vlastní zkušenosti mohu zodpovědně prohlásit, že valná většina škol v Ústeckém kraji je pro žáky místem, které splňuje všechny požadavky na vzdělání v 21. století. V tomto ohledu byla v minulých letech škola ve Varnsdorfu značně diskriminována. Proto je výstavba tohoto kampusu pro školu naprosto zásadní a důležitá. A to jak z pohledu umístění ve Šluknovském výběžku, který se potýká s řadou problémů, tak i z hlediska současných nároků na vzdělávání. Šluknovský výběžek byl dle mého názoru v minulosti opomíjen. Až v posledních letech se začalo ve větší míře investovat do škol a školských zařízení po celém Děčínsku a věřím, že také tento projekt neskončí v šuplíku, ale dojde k jeho realizaci“, uvedl nám náměstek hejtmana Ústeckého kraje a radní pro školství Petr Šmíd, který je duchovním otcem tohoto „kampusu“.