Varnsdorf – O novém středoškolském kampusu, který by měl vzniknout ve Varnsdorfu, přijeli v minulých dnech jednat krajští radní a zastupitelé. S konkrétními částmi z připravené studie se přijeli tentokrát seznámit Jindra Zalabáková krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu, zastupitel Marian Čapek a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zdenka Vachková.   

Na půdě naší školy se  zástupci kraje obeznámili se stávajícím stavem a shodli se na tom, že žáci školy si zaslouží studovat a pracovat v podmínkách odpovídajícím 21. století. Výstavba nového kampusu je nejen důležitá pro rozvoj školy, ale zásadní měrou přispěje k povznesení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb v oblasti celého Šluknovského výběžku. „Pokud chceme naše děti připravovat na současný trh práce, musíme jim k tomu zajistit patřičné podmínky. To znamená kvalitní výuku a dobrou vybavenost v budovách odpovídajícím 21. století. A právě tady vidím rezervy, které je třeba vyplnit. S tím by nám projekt středoškolského kampusu mohl pomoci“, řekla nám radní Jindra Zalabáková. S tímto souhlasí i předsedkyně výboru Zdenka Vachková: „Přála bych si, abychom naše školy mohli posouvat do budoucnosti, být o pár kroků napřed se vzděláváním příštích generací. Doufám, že se Varnsdorf brzy dočká moderního vzdělávacího střediska.“

Krajští zastupitelé se dále seznámili s řešením, které je navrhováno pro přesun odborných učeben z objektu v ulici Josefa Lady, kde doposud žáci vykonávali odborné praxe. Nové moderní odborné učebny budou vybudovány v objektu v Národní ulici a stanou se tak nedílnou součástí „Kampusu“. Kromě úspory provozních nákladů, přinesou nové učebny zlepšení materiálně technických podmínek výuky elektro oborů.

V minulých měsících se se stávajícím stavem seznámil také krajský radní pro investice Tomáš Rieger. Ten již dříve řekl, že na příštím zasedání krajského zastupitelstva navrhne, aby studii zastupitelé podpořili a mohla se tak vypracovat projektová dokumentace.

Studie proveditelnosti, která ke Kampusu v minulých měsících vznikla, zahrnuje nejen kompletní rekonstrukci vnitřních prostor školy a školní kuchyně s jídelnou v budově Mariánská 1100, ale i výstavbu nového moderního domova mládeže a tolik potřebné sportovní haly.  

Náročnost celého projektu dokresluje výše prostředků v řádech stovek milionů korun, které hodlá zřizovatel školy - Ústecký kraj, do naší školy investovat.