Název projektu: Marketing je kamarád
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0050
Příjemce dotace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Termín zahájení realizace: 1.9.2012
Termín ukončení realizace: 31.12.2014

Celkové náklady v Kč: 6 706 331,20

V rámci projektu se zaměřujeme na vzdělávání v oblasti marketingových technik u cílové skupiny žáků naší SŠ. Vzdělávání žákům prospěje po ukončení studia zejména v případě, kdy zahájí vlastní podnikatelskou činnost. Právě neznalost a nevyužívání marketingových nástrojů jsme identifikovali jako jedno z nejčastějších úskalí při zahájení podnikatelské činnosti. Primární cílovou skupinu projektu tvoří naši žáci, průřezově ze všech oborů. Celkem se jedná o 250 žáků. Sekundární cílovou skupinou je 10 učitelů odborných předmětů, kteří budou s výstupy projektu aktivně pracovat.

Získané znalosti budou žákům sloužit již během realizace projektu, kdy si sami vyzkouší propagaci vlastních výrobků a služeb, porovnají své návrhy s prací profesionálů.

Výstupy projektu jsou následující:

Zdroje financování:

Evropský sociální fond (ESF) a státní rozpočet ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Jedná se o finanční prostředky, které jsou požadovány nad rámec rozpočtu organizace z rozpočtu Ústeckého kraje.

 

Projekt „Marketing je kamarád“, r. č. CZ.1.07/1.1.34/02.0050
realizuje Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace 
se sídlem Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky

 

UDRŽITELNOST VÝSTUPŮ PROJEKTU

Po úspěšném ukončení projektu 31. 12. 2014 probíhá v současné době udržitelnost výstupů projektu. Vytvořené materiály jsou používány při výuce marketingu v rámci ekonomických předmětů naší školy. Jsou využívány jak žáky maturitních a učebních oborů, tak studenty vyšší odborné školy.

Používání výstupů projektu bylo zapracováno do Školních vzdělávacích programů školy (ŠVP) v oborech Hotelnictví – Řízení hotelového provozu, Cestovní ruch - Průvodce - animátor, Veřejnosprávní činnost - Veřejná správa a diplomatické služby.

V prvním roce udržitelnosti již bylo podpořeno celkem 112 žáků školy a 3 pedagogové.

V druhém roce udržitelnosti výstupů projektu bylo podpořeno 182 žáků školy a 7 pedagogů.

Materiály jsou volně k dispozici i ostatním školám s podobným zaměřením výuky.