Vážení žáci,

v přílohách naleznete důležité informace pro jarní a podzimní maturitní termín 2022.

Přihlašování na jarní maturitní termín 2022 probíhá v době od 15. 11. 2021 do 1. 12. 2021. Přihlásit se můžete u zástupce ředitele Mgr. Pavla Kolára.

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 na 2. – 5. května 2022 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.