V sobotu 21. 4. 2018 se šest žáků naší školy již tradičně účastnilo mezinárodní olympiády NEISSE-ELEKTRO pro žáky středních škol Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Olympiáda se koná vždy na půdě vysoké školy v Žitavě, letos proběhl již 24. ročník. V uvedený den se sešla národní družstva z Polska, Německa a Čech, aby porovnala své znalosti ze základů elektrotechniky. Během devadesátiminutové klauzury řešilo celkem 45 žáků z České republiky, Polska a SRN pět náročných úloh z oblasti odporových sítí, elektrického a magnetického pole. Naši žáci se v této soutěži každý rok umisťují na významných místech a ani tento ročník nebyl výjimkou. Žák čtvrtého ročníku Jan Sejkora se umístil na celkovém pátém místě, Radek Boháč byl celkově desátý a ostatní žáci naší školy se umístili na 16., 17., 22. a 31. místě. Tímto výsledkem výrazně napomohli tomu, že kombinovaný tým ČR (který tvořili žáci průmyslových škol ve Varnsdorfu, Liberci a Děčíně) skončil na prvním místě se ziskem celkem více než 50 % všech bodů. Druhé místo obsadil kombinovaný tým Polska (34 % bodů), kombinovaný tým SRN pak skončil třetí (25 % bodů).

Olympiáda NEISSE-ELEKTRO má mnohaletou tradici a dobré jméno. Díky organizátorům a sponzorům je tato akce vždy dobře připravena a přispívá tak k prohloubení zájmu žáků středních škol euroregionu o elektrotechniku. Olympiáda pomáhá motivovat žáky ke studiu technických a přírodovědných oborů, pomáhá objevovat talenty v našem euroregionu, je příležitostí ke vzájemnému poznávání a spolupráci. Němci, Poláci a Češi se takto učí prostřednictvím odborného jazyka společně rozvíjet svůj technický potenciál.

Ředitel školy, Ing. Bc. Petr Jakubec k tomu dodává: „Účast na akcích jako je mezinárodní elektrotechnická olympiáda vnímáme jako velmi prestižní. Dosažené úspěchy našich žáků svědčí o jejich kvalitních profesních předpokladech.“ Gratulujeme našim elektrotechnikům a jsme si jisti, že tento výsledek odráží tradičně vysokou úroveň výuky na naší škole.

Ing. Pavel Hroza
zástupce ředitele