Již poněkolikáté jsme se zúčastnili akce „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost.“ V této soutěži jsou organizace a firmy hodnoceny za péči o zaměstnance a přínos pro společnost v rámci regionu, ve kterém působí. V kategorii „Veřejný sektor – ostatní“ jsme se umístili na druhém místě. Ředitel školy, Ing. Bc. Petr Jakubec, k tomuto ocenění  dodává: „Děkuji všem, kteří se podílejí na pozitivním klimatu školy. Cena patří všem: žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům, kteří se na chodu naší školy podílí.“