Osm odborných škol z Ústeckého kraje se zapojilo do prvního ročníku soutěže pro střední školy s názvem „Dobrá škola - Moderní škola 4.0“. Mezi nimi byl také tým našich studentů ve složení Lukáš Kašpárek, Martin Kuchař, Vojta Mothejzík, Martin Vintr, Marek Flanderka a Žaneta Macháčková a žáků ZŠ Náměstí Varnsdorf Pavel Tran, Karel Šnobl, Kristian Stefurak, Jan Heinzel, Matěj Obereiter. Cílem soutěže je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na průmysl a technologie. Akci pořádá Ústecký kraj a s ohledem na podporu průmyslu a technologií 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.) se rozhodl změnit klasický formát „Dobré školy“. Od letošního školního roku se tak nesoutěží ve všech aktivitách školy, které byly průběžně bodovány, ale nově v určité oblasti (letos elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika). Tuto změnu inicioval náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, mládež a sport Petr Šmíd, který byl také jedním z porotců. „Ústecký kraj vnímá potřebu podpořit technické vzdělávání. Došlo zde k propojení základního, středního a universitního školství, navíc se děti zapojily více do praxe. Soutěž reaguje na aktuální trendy a jsem rád, že žáci ukázali své schopnosti logického myšlení a schopnosti vyvíjet technologie. Měli jsme možnost vidět propracované projekty, na kterých studenti strávili spoustu svého času nejen v rámci výuky, ale také ve svém volnu,“ řekl Petr Šmíd. Odborná porota, která projekty hodnotila, byla složena ze zástupců kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zadání soutěže bylo následující: Vytvoření fyzického modelu například stavba a programování elektromobilních dopravních prostředků, stavba fyzikálních modelů alternativních zdrojů elektrické energie, nebo vytvoření virtuálního modelu jako stavba modelu průmyslové linky, nebo stavbu logistického modelu výrobní haly. Konkrétní projekt musel být konzultován a následně schválen odborným garantem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Katedra informatiky. Do projektu se musela zařadit moderní technologie, 3D tisk, PLC automatizace a podobně. Naši studenti vyrobili a sestavili fungující průmyslovou linku na výrobu svíček.  „Vytvořili jsme tým složený z našich žáků a žáků ZŠ Náměstí Varnsdorf. Od ledna do  konce dubna jsme se scházeli v odpoledních hodinách a vyráběli, programovali, zkoušeli a vymýšleli, odlévali, kreslili i natáčeli. Výsledkem snažení byla opravdová automatická linka na výrobu svíček. Pro školu jsme tak „vysoutěžili“ celých 400.000,-- korun českých. Obhajoba naší čtyřměsíční práce se tedy více než podařila. Opět se ukázalo, že máme kreativní a nadané žáky, kteří jsou schopni pracovat v týmu i s mladšími kolegy ze základní školy a pokud mají prostor a podporu, mohou vytvářet velké věci. Děkuji všem členům týmu za skvělou zkušenost, pedagogům za podporu a panu Jiráskovi, našemu „odborníkovi z praxe“ za trpělivost i ochotu předat své zkušenosti a znalosti žákům“, uvedl nám zástupce ředitele školy Pavel Kolár.