Letos se naše škola opět zapojila do krajské soutěže „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“. Naši žáci obsadili krásné čtvrté místo s vlastním CNC strojem pro gravírování a řezání skla se třemi řízenými osami. Tématem pro tento rok bylo strojírenství. Tým složený z žáků naší školy a žáků ze ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf, se scházel celý rok prakticky každý týden. Samostatně vypracovali téměř 100 technických výkresů a 3D modelů včetně kompletního virtuálního modelu stroje a příslušenství. Dále pak s pomocí pedagogů veškeré navržené díly vyrobili a z nich sestavili plně funkční stroj. „Více jak 85% všech částí stroje jsme si vyrobili sami. Zbylé komponenty (převážně elektronika) byly nakoupeny“, řekl nám Lukáš Vojta, který učí na naší škole odborné strojařské předměty. Stavbu stroje ve velké míře ovlivňovala koronavirová krize, ale nakonec se vše podařilo dokončit ve stanoveném termínu a na prototypu stroje začít vyrábět. 

Hodnocení výsledků soutěže proběhlo online. Žáci natočili video s prezentací stroje, dle kterého se „Projekt Univerzální 3osý CNC stroj“ v konečném pořadí umístil na čtvrtém místě. Kritéria však byla přísná a hodnotící komise sestavena z řad odborníků a vysokoškolských profesorů. Je vidět, že na naší škole jsou šikovní žáci, kteří své zkušenosti a dovednosti jistě uplatní také v budoucí profesi. „Velký dík za odvedenou práci patří nejen všem žákům, ale také pedagogům. Velkou satisfakcí je pro mne zjištění, že na naší škole máme žáky, kteří jsou schopni sami vytvořit plně funkční CNC stroj“, dodal Lukáš Vojta.