Také letos se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, jenž se konal 7.–11.10. 2019 na brněnském Výstavišti, uskutečnila Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů. 

Tato soutěž je určena pro žáky vyšších a středních technických škol či učilišť a je již tradiční součástí strojírenského veletrhu. Pořádá ji Svaz strojírenské technologie ve Výukovém centru výstaviště, které letos návštěvníci opět našli v prestižním pavilonu Z, tedy „srdci“ veletrhu.  Soutěže se pravidelně zúčastňují studenti naší školy, vždy úspěšně a i letos tomu nebylo jinak.

Letošního 11. ročníku soutěže, která probíhala za velkého zájmu odborné veřejnosti, se zúčastnilo na 200 studentů z cca 35 škol z celé České republiky. Soutěžilo se ve 3 kategoriích, a to v programování CNC obráběcích strojů v řídících systémech SIEMENS,  HEIDENHAIN a FANUC. Soutěžilo se každý den ve všech kategoriích v dopoledním a odpoledním bloku. Vždy byl vyhlášen vítěz jednotlivého bloku a na závěr celkový vítěz za konkrétní řídící systém.

V kategorii SIEMENS naši školu reprezentovali Martin Číž (student 3. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač) a Vojtěch Matějíček (student 4. ročníku téhož maturitního oboru). Přes náročnost zadaných úkolů se naši soutěžící zhostili zadaných úkolů se ctí. Přestože se na nejvyšší stupínek neprobojovali, vítězům zdatně sekundovali a patřili mezi nejlepší.

V kategorii SIEMENS se sešla konkurence opravdu silná, přesto se oba naši studenti shodně umístili na výborném děleném 3.- 7. místě. Oba si také vysloužili uznání samotných lektorů-zadavatelů (hodnotitelů) soutěže, kteří zároveň vyjádřili spokojenost s faktem, že v nich vyrůstá nová generace kvalitních techniků tak důležitých pro naše strojírenské podniky. Potvrdili tím vysokou úroveň teoretické a praktické výuky programování CNC strojů na naší škole.

Studentům za vzornou reprezentaci děkujeme, poděkování patří rovněž učitelům odborného výcviku A.Hendrichovi a M.Hovanyczovi, kteří je na soutěž připravili.

 

Ing. Vlastimil Černý

učitel odborných předmětů