Dne 21.11.2019 zavítala na naší VOŠ velice milá návštěva v podobě pana Romana Vaňka a Miroslava Kaisera ze spolku Život jde dál. Oba pánové jsou nevidomí. Zejména díky moderní technice, rodině, asistenčním psům Nelsonovi a Nabuchodonozorovi (Nabíkovi) žijí plnohodnotný život i s tímto handicapem. Se svými asistenčními psy se také úspěšně účastní i mnoha soutěží. Pánové si pro studenty VOŠ připravili besedu, kde vylíčili  své životní osudy, představili asistenční psy a jejich dovednosti. Seznámili přítomné i s IT technikou, kterou mají upravenou speciálně pro potřeby nevidomých. Svůj nelehký životní úděl představili s úžasným nadhledem, mnohdy humorně. Studenti si mohli při různých činnostech vyzkoušet, jak těžké jsou pro nevidomého člověka běžné denní úkony – obléknout se, najít a zavázat si boty, zalít kávu, orientovat se ve městě, v dopravě. Beseda byla velmi příjemná a přínosná. Studenti se díky této besedě umí alespoň částečně vžít do pozice nevidomého člověka.

Za studenty V1C, V1B, VS2 a VSC3 Kristýna Albrechtová