To byl název pro akci s protidrogovou tématikou, která se konala večer 17. 3. 2016 v domově mládeže v Bratislavské ulici. Pan Marek Honzík, pracovník organizace, která se zabývá pomocí lidem, jež se snaží žít bez závislosti, si přišel s našimi ubytovanými žáky „pokecat“. Začátek byl v 19 hod. a ve 23.45 hod. musela paní vychovatelka bohužel tuto diskuzi ukončit, aby se všichni řádně vyspali do školy. Na úvod byla přednáška o návykových látkách, pak přišel na řadu film z reálného prostředí narkomanů. Slovy našich žáků to byl „brutus“ a film na ně velmi silně zapůsobil, proto následná diskuze byla živá a dlouhá. Žáci měli mnoho dotazů a připomínek, které s nimi pan Honzík probíral a uměl jim odpovědět, protože jak žáci říkají, „on ví, o čem mluví“. Celá akce byla předem konzultována s třídními učiteli vybraných žáků, u kterých je podezření na možnou konzumaci marihuany. Třídní učitelka J. Kotuličová s žáky o průběhu celého večera ještě v následujících dnech diskutovala. V současné době se velmi často stává, že mladí lidé mají pocit, že si s nimi jejich rodinné okolí málo povídá, a tyto diskuze vítají. Sami pak dávají podněty k možným tématům.

Bc. Ilona Tesařová a Vlasta Altschachová