Multioborové centrum přežije i na hraniční výspě

V Učitelských novinách č. 30/2015 z 15. 9. 2015 vyšel rozhovor s Ing. Petrem Jakubcem, ředitelem školy, o naší škole, jejích úspěších, situaci v regionu a výzvách, kterým naše škola čelí. Celý článek si můžete přečíst zde: Strana 1, Strana 2

Učitelské noviny - 15. 9. 2015

 


Technické gymnázium ve Varnsdorfu

Absolvování studia technického oboru na vysoké škole je dnes zárukou získání perspektivního, dobře placeného zaměstnání. Humanitně zaměřené střední školy nepřipravují žáky v potřebném rozsahu pro studium technických oborů na VŠ. Proto Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola s Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf otevře ve školním roce 2016/2017 školní vzdělávací program Technické gymnázium. Pro žáky, kteří budou mít zájem o technické zaměření, bude tento vzdělávací program skvělá volba. Jedná se o čtyřletý maturitní obor, jehož hlavním cílem je připravit žáky na navazující studium na vysokých školách technického směru, např. ČVUT, TU Liberec, Univerzita J. A. Purkyně UL. Technické gymnázium klade důraz na výuku přírodních věd, základů informatiky, mechatroniky, strojírenství, ale i cizích jazyků, což je pro technické vzdělání dnes nezbytné. Pro další studium absolventů tohoto oboru je výhodou jmenování naší školy fakultní školou Fakulty managementu a výrobních technologií UJEP Ústí nad Labem a partnerskou školou Fakulty mechatroniky Technické univerzity Liberec, což s sebou nese možnost rozsáhlé spolupráce během studia.

Děčínský deník  – 22. 8. 2015


VOŠ a SŠ Varnsdorf má nejlepšího „Obráběče“ z celé ČR

Obráběči kovů jsou třeba. To je informace strojírenských firem na trhu práce. Zkrátka o „zlaté české ručičky“ je zájem. Aby toto rčení platilo i nadále, snažíme se v návaznosti na 50 let tradice výuky strojírenských oborů v naší škole motivovat žáky k co nejlepším výsledkům. Proto se naše škola zúčastnila na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov celostátního kola soutěže Kovo Junior 2015 v oboru Obráběč kovů.

Finálového klání se zúčastnilo 19 soutěžících z 10 krajů celé České republiky.

Po vítězství v regionálním kole reprezentoval naší školu žák 3. ročníku Tomáš Lorenc a v této těžké konkurenci dosáhl historického úspěchu školy, když nechal za sebou všechny soupeře a obsadil neuvěřitelné 1. místo v rámci celé ČR.

Soutěž byla dvoudenní a skládala se z praktické a teoretické části, kde opět Tomáš dokázal svou výjimečnost a svým výsledkem podtrhl nejen své snažení, ale i kvalitu výuky na naší škole, za což patří též velký dík všem učitelům, kteří se na tomto obrovském úspěchu podíleli.

Vítězi gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci nejen naší školy VOŠ a SŠ Varnsdorf, ale i města Varnsdorf.

Ústecký kraj – květen 2015


Učitelé VOŠ a SŠ Varnsdorf se ve světě neztratí

Dne 28. 3. 2015 se konalo mezinárodní mistrovství v make upu v Düsseldorfu. Mistrovství se zúčastnilo 16 zemí. Tématem letošního ročníku bylo „Today Bride“ neboli nevěsta dneška. Českou republiku reprezentovala Jana Hrabáková z VOŠ a SŠ Varnsdorf – učitelka oboru kosmetické služby, která získala 7. místo a jako jediná ocenění sponzora za velmi zdařilou práci.
Na toto umístění navázala 10. 4. 2015 - 1. místem na 6. Mistrovství ČR v make – upu v areálu Výstaviště Praha - Holešovice, které bylo letos poprvé s mezinárodní účastí. Tématem pro letošní rok byla „Zlatá dvacátá léta“. Po roce tak opět obhájila v semifinále mistrovský titul ČR.

Princip – 7. 5. 2015


Burza absolventů školy

Jakou perspektivu a jaké pracovní podmínky mi může firma nabídnout?? To byly otázky, na které odpovídali zástupci firem z regionu budoucím absolventům strojírenských a elektrotechnických oborů naší školy.
V současné době se v českém průmyslu nedostává kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Práce v technicky zaměřených firmách dnes patří mezi nejperspektivnější obory v České republice. Mnoho těchto firem vyrábí kvalitní výrobky, o které je zájem po celém světě.
Abychom našim budoucím absolventům zprostředkovali kontakt s managementem výrobních firem, proběhla v letošním roce poprvé „Burza absolventů školy“. V rámci této burzy se představily technické firmy z děčínského okresu, jež potřebují kvalifikované pracovníky, které jim může VOŠ a SŠ Varnsdorf poskytnout.  
Akce se zúčastnili žáci oborů strojírenství, elektrotechnika, informační technologie, mechanik seřizovač, obráběč kovů a zámečník, kteří si mohli domluvit i individuální exkurze nebo jednání s firmou o možnosti budoucího uplatnění. Není výjimkou, že řada našich žáků si takto vyhlédne svého případného zaměstnavatele, ke kterému také po absolvování školy nastoupí.
Jednou z velkých výhod naší školy je to, že úzce spolupracuje s řadou firem v našem regionu. Žáci chodí do těchto firem na praxi, což jim umožňuje, aby poznali reálný život a zároveň se co nejlépe připravili na své budoucí povolání.
Cílem celé akce bylo propojení školního a firemního prostředí všech firem v regionu, jež mají zájem o nové perspektivní zaměstnance a dále absolventům školy nabídnout přehled firem, které je mohou v budoucnu zaměstnat. VOŠ a SŠ Varnsdorf tak naplňuje své společenské poslání, jímž je zajištění výuky a vzdělávání v technických a elektrotechnických oborech pro celý region.

Princip – 7. 5. 2015