I v tomto školním roce, který probíhá za ztížených podmínek, se budou muset žáci devátých tříd rozhodovat, kam povedou jejich kroky po základní škole. Při volbě hraje jistě důležitou roli, jaké má budoucí uchazeč zájmy a jaké má představy o naplnění životních cílů. Někdo chce být lékařem, technikem, nebo je umělecky založen. Pro posledně uvedenou skupinu se právě nachyluje čas pro podání přihlášky ke studiu uměleckých oborů. Přihláška musí být podána do 30. listopadu 2020. Jednou z mála škol, která se mimo jiné zabývá výukou právě uměleckých oborů, je Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola ve Varnsdorfu.

„Na naší škole mohou žáci studovat obory Grafický design, Průmyslový design, nebo Fashion design, čili modelářství a návrhářství oděvů. Tyto obory jsou zakončené maturitní zkouškou. V případě, že žáci nejsou studijními typy, mohou si vybrat učební obor Vlásenkář – maskér, který je zakončen závěrečnou zkouškou“, řekl ředitel školy Petr Kotulič. „Po absolvování maturitní zkoušky mohou žáci pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole v oboru Produktový design“, dodal.  Absolventi uměleckých oborů najdou uplatnění například v reklamních studiích, automobilovém průmyslu (Průmyslový design), oděvním průmyslu, nebo jako filmoví a divadelní kostyméři (Vlásenkář a maskér). Pro získání více informací je dobré se podívat na webové stránky školy www.skolavdf.cz, či se informovat přímo na studijním oddělení. V lednu, pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhnou talentové přijímací zkoušky, jejichž součástí je například kresba zátiší, či posouzení domácích výtvarných prací uchazeče o studium.

„Bohužel s ohledem na současnou nepříznivou situaci ve vývoji pandemie Covid – 19 nemůžeme organizovat den otevřených dveří tak, jak bylo v minulých  letech zvykem. Nicméně vážným zájemcům bude umožněna, za dodržení maximálních hygienických podmínek, individuální prohlídka školy“, uvedl ředitel. Termín Dnů otevřených dveří, nebo-li individuálních prohlídek školy, bude upřesněn.  Prohlídky budou možné po předešlé registraci na webu školy.

Na tomto individuálním „dnu otevřených dveří“ získají zájemci o studium podrobné informace o oboru, o který projeví zájem.

Při výběru střední školy pomohou žákům také výchovní poradci na základní škole, nebo internetové stránky spe­cializující se na nabídku středních škol. Jedním z nich je nový projekt COMENIUS.FUN, který společně zrealizovaly dvě školy – Střední lesnická škola Šluknov a Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf. Na www.comenius.fun najdou žáci nabídku středních škol a mohou získat lepší přehled o možnostech studia a informaci o online burze škol, která by měla  proběhnout 23. listopadu.

Více na www.comenius.fun