Jako každý rok se žáci VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf opět zúčastnili Olympiády v anglickém jazyce 2018 (OAJ). Výběr nejlepších angličtinářů proběhl na každém středisku naší školy ve dvou kolech.

V lednu letošního roku se konalo první i druhé kolo, kterého se zúčastnili ti nejzdatnější žáci v anglickém jazyce na každé z budov v ulici Bratislavská, Mariánská a Kolíny Světlé. V rámci prvního kola museli žáci zvládnout test skládající se z poslechu, čtení a jazykové kompetence na úrovni B2–C1 dle SERR. Do druhého kola postoupili vždy dva nejlepší z každého střediska, přičemž v tomto kole museli porotu přesvědčit o svých schopnostech dorozumět se na základě náhodně kladených otázek, popisu a porovnání obrázků a vyprávění na určité téma.

Okresního kola v OAJ v Děčíně se dne 27. 2. 2018 nakonec zúčastnili dva nejúspěšnější žáci z celé naší školy. I přestože se tohoto kola účastnil velký počet žáků z gymnázií z děčínského okresu, předvedli oba naši žáci skvělé výkony, neboť jazyková úroveň většiny účastníků se pohybovala na úrovni C1.  Ze všech osmnácti nejlepších angličtinářů v okrese nakonec Jakub Danko ze třídy 2.CH získal 12. místo a Václav Hodboď ze třídy 2.ITE 13. místo. Všem zúčastněným žákům patří veliká gratulace.