Škola je uzavřena, ale žákům a studentům je zadávána domácí příprava prostřednictvím systému Bakaláři Komens, popřípadě jiným dálkovým způsobem (e-mail, Moodle, Intranet) 📲. Komunikace se žáky bude probíhat rovněž prostřednictvím výše uvedených prostředků. V případě problémů se spojením se žáci mohou obrátit o pomoc s řešením na své třídní učitele, a to prostřednictvím e-mailu (jméno.prijmeni@skolavdf.cz) nebo telefonicky 📞na pracoviště v době od 7.30 do 13.00 hodin.
Žáci a studenti, popřípadě zákonní zástupci žáka jsou povinni sledovat, jaké úkoly jim byly zaslány, zajistit jejich zpracování a zaslat je zpět vyučujícím ke kontrole. Na základě zpracovaných a zaslaných úkolů bude probíhat průběžná klasifikace.
Učitele jednotlivých předmětů je možno kontaktovat stejným způsobem jako třídní učitele.
Po celou dobu platnosti mimořádného opatření je k dispozici pro podání dalších informací sekretariát ředitele školy, a to v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 13.00 hodin.
Vedení školy děkuje všem za spolupráci a věříme, že se nám podaří vše zvládnout.