Přijímací řízení - změny

 

Vážení zákonní zástupci i uchazeči o studium na naší škole,

poštou jsme vám rozeslali informace o průběhu přijímacího řízení.

S ohledem na současnou epidemickou situaci vydalo MŠMT opatření obecné povahy, kde posouvá  termín vydání a zveřejnění výsledků přijímacího řízení, které je platné pro všechny střední školy i obory vzdělání (maturitní i učební).

Výsledky mohou být zveřejněny na webových stránkách školy nejdříve dne 19. května 2021.

Zápisový lístek (který si uchazeči mohou vyzvednout na své Základní škole do 30. dubna 2021) mohou přijatí uchazeči odevzdat do 10 pracovních dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději do 2. června 2021.