Nedílnou součástí výuky oboru „Bezpečnostně právní činnost“ je i absolvování kurzu přežití. Bez ohledu na panující klimatické podmínky vyrazila odvážná skupina žáků třetího ročníku naší školy na náročnou březnovou třídenní výpravu, která důkladně prověřila jejich připravenost pro přežití ve volné přírodě. Naši „bezpečáci“ pěšmo absolvovali téměř čtyřicet kilometrů v obtížně zdolatelném členitém terénu (s patnáctikilovou zátěží na zádech) a museli prokázat všestrannou znalost zdravovědy, orientace v mapě a mnoha dalších bodech. Celý kurz proběhl v úzké spolupráci se Speciální pořádkovou jednotkou ředitelství policie Ústeckého kraje pod vedením ppor. Bc. Tomáše Krajčoviče. Muži zákona si pro naše žáky připravili komplexní záchranářský kurz, díky němuž si mohli všichni zúčastnění na vlastní kůži vyzkoušet, co všechno obnáší základní ošetření a následný transport zraněného v terénních podmínkách. K našim žákům se odvážně přidal i ředitel školy Ing. Bc. Petr Jakubec, který na svá bedra k „plné polní“ naložil navíc zodpovědnou roli instruktora a pedagogického dozoru. „Přestože většinu pracovní doby trávím ve společenském oděvu, neváhal jsem podpořit naše žáky a vyrazit do lůna březnové přírody společně s nimi. Opět jsem se utvrdil v tom, že i v extrémních podmínkách a delším období zvýšené fyzické a psychické zátěže, je dobrý kolektiv klíčovým zdrojem motivace a vůle překonávat všechny překážky.“ rekapituluje svou účast na kurzu přežití.