Na podzim roku 2003 spustil Ústecký kraj pilotní program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj, který nahradil zavedený způsob vyjíždění žáků na tzv. školy v přírodě, nejprve na vybraných třech vhodných objektech, které nabídly zajímavý program vycházející z prostorových, technických a geografických charakteristik vybraného typu zařízení. Po úspěšném ověření do konce roku 2004 získal program své logo a pracovní označení Pažit.

Pět vybraných zařízení na území Ústeckého kraje ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK vytváří síť zařízení, kam vyjíždějí žáci na pětidenní pobyty. Každé ze zařízení nabízí skupinám třídních kolektivů pod vedením místních odborníků poznání a zdokonalení se v určité činnosti. Cílem je prohloubit vědomosti v ochraně životního prostředí - třídění odpadu, seznámení s lesní lékárnou, poznávání fauny a flóry určité lokality - rybářství, lesnictví, historie těchto lokalit, chování člověka v nestandartních situacích tj. první pomoc a záchranářství, tradice našich svátků, rukodělná tvorba - malba na skle, tvorba ručního papíru. Na základě společných prožitků jsou formovány kvalitní vztahy mezi žáky.     

Zaměření projektu: Prevence nežádoucích vztahů a jevů v dětské společnosti, vytváření pozitivních vztahů ve třídním kolektivu na základě společných prožitků. 
Cíle projektu: Seznámit žáky základních a středních škol s místy Ústeckého kraje a nabídnout jim spektrum zajímavých programů. 
Cílové skupiny: Žáci základních a středních škol na území Ústeckého kraje, tvůrci programů pro žáky na jednotlivých zařízeních. 
Vybrané metody: Vytváření kvalitních vzdělávacích programů pro věkovou skupinu od 7 - 19 let 
Přínosy projektu:
Prezentace určité lokality s jejími zajímavostmi, vytvoření programů zaměřených na environmentální výchovu. Zapojení žáků škol do poznávání přírody a zajímavostí Ústeckého kraje, vytváření vztahu k Ústeckému kraji. 
Zahájení projektu: září 2003 - doposud
Zdroje financování projektu: finanční prostředky Ústeckého kraje 

Škola pořádá pětidenní pobyty v ubytovacím zařízení Sportcentrum v Jiřetíně pod Jedlovou 6 km od Varnsdorfu. Sportcentrum se nachází na okraji obce v těsné blízkosti sportovního areálu, uprostřed krásné přírody Lužických hor. V okolí je množství přírodních a kulturních zajímavostí.

Velice známé je Tolštejnské panství, které se rozkládá v okolí Jiřetína pod Jedlovou a přilehlé zříceniny hradu Tolštejna. Zajímavostí je hra Vandrování po Tolštejnském panství. Vandrovníci si mohou zakoupit Vandrovní pas, ke kterému obdrží originální obrázkovou mapu Tolštejnského panství, podle které pak cestují panstvím.

Sportoviště v areálu:

 • tři tenisové kurty (antuka)
 • tři pískové kurty pro plážové hry
 • atletické hřiště - pétanque (hra s kovovými koulemi), šipky 
 • hřiště pro míčové hry (umělý povrch a osvětlení)
 • minigolfové hřiště s osmnácti jamkami
 • dětské hřiště a travnaté plochy pro odpočinek a stanování 
 • koupání ve venkovním bazénu (25x10)

Je zde také možnost pořádání táboráků s možným opékáním různých dobrot.

Stravování a služby:

 • pestrá domácí kuchyně (stravování 5x denně: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim)
 • jídelna, společenská místnost s kuchyňkou (až 40 míst), vhodná pro vzdělávací programy, semináře, výuku
 • malá tělocvična (stolní tenis, posilovna a sauna)

Ve sportovním areálu je nově vybudovaná ubytovací kapacita s širokou škálou výběru. Je možné zajistit ubytování jak v turistické ubytovně (5 pokojů – 30 lůžek), tak v půdních prostorách (s původním trámovím) ve 13 vybudovaných pokojích - 6 dvoulůžkových s přistýlkou se sociálním zařízením, 5 dvoulůžkových s přistýlkou bez sociálního zařízení (společné na patře) a 2 apartmány (dvoulůžkové se 2 přistýlkami).
 
Hromadná doprava do areálu Sportcentra je možná jak vlakem, tak i autobusem, zastávka ČD je vzdálena  přibližně 10 – 15 minut (cca 1 km), od autobusové zastávky  asi  5 minut (cca 500 m).

Zaměření pobytů - modulů:  (letní, zimní)

 1.  turistika
 2.  sport
 3.  cykloturistika
 4.  CHKO
 5.  lyžařské kurzy
 6.  kultura
 7.  historie
 8.  vzdělávací programy
 9.  modul „Mix“ 1
 10.  modul „Mix“ 2
 11.  volitelný modul (možnost výběru z jakéhokoliv modulu, jakýkoliv den)

Kontaktní osoba pro projekt Pažit:
Nina Fučíková            
VOŠ a SŠ, Varnsdorf, p.o.
Bratislavská 2166
407 47  Varnsdorf   
tel: 412  354  770
e-mail: n.fucikova@sosvdf.cz